กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล ปลื้มผลดำเนินงานไทยโตสวนกระแสเอเชีย เดินหน้ารุกตลาดวิจัยไทย ปล่อยข้อมูลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกชุดพิเศษ Consumer Insight – Asia 2014 สนับสนุน SME ไทย เครื่องมือสำคัญในการบุกตลาด AEC ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายระดับโลก ชี้ จับตาตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG ของ ตลาดเกิดใหม่ในประเทศรายสำคัญในเอเซีย – ไทย อินโดนีเซีย และ บราซิล มาแรงสุด ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ดูดีขึ้น และ ตลาดเครื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นตัวเลือกอันดับแรก

บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด โดย มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยถึง ผลการดำเนินของประเทศไทยในปี 2557 และแนวทางทางการตลาด พร้อม เผยผลสำรวจที่มีการทำขึ้นมาเป็นพิเศษ “Consumer Insight – Asia 2014” เป็นชุดข้อมูลสรุปพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ตลอดจน แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดสำหรับตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG ในภูมิภาคเอเซีย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งให้กับนักธุรกิจชาวไทยในการขยายตลาดโดยเฉพาะตลาด AEC ที่จะมีการเปิดตลาดการค้าเสรีในปี 2558 นี้

กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล

ผู้นำด้านวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง ผู้จัดการทั่วไปเปิดเผยว่า “บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถบรรลุเป้าหมาย และมีผลงานโดดเด่นเกินความคาดหมาย ด้วยอัตราการเติบโตกว่า13% และ ในทุกประเทศ จะมีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องขับเคลื่อนสู่ ผู้นำด้านวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม FMCG ระดับโลก

สำหรับกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทยนั้น บริษัท มีแผนการขยายทุกด้าน ทั้งการขยายกลุ่มสินค้าที่จะทำการวิจัยให้คลอบคลุมมากยิ่ง ๆ ขึ้น   ขยายการวิจัยช่องทางการจับจ่ายให้สอดคล้องกับวิถีชิวิตยุคใหม่   ตลอดจน ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างขนาดใหญ่ยิ่ง ๆ ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนแสดงผลพฤติกรรมของประชากรทั่วประเทศที่แม่นยำที่สุด   เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกลยุทธการตลาดของเจ้าของสินค้า ที่สามารถตอบสนองตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ลดความเสี่ยงให้กับ เจ้าของสินค้า นักการตลาด และ ยังเป็นการช่วยยกระดับและพัฒนาวงการค้าปลีกไทยให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย”

ชู กลยุทธ์ การตลาดมุ่งเน้นคุณค่าข้อมูลสำคัญ สร้างอาวุธทางการตลาด เพื่อเจ้าของสินค้าและนักการตลาดไทย

สำหรับกลยุทธ์สำคัญของปี 2558 นี้ มร. ฮาร์เวิร์ด ชางเปิดเผยเพิ่มเติมว่า “อาวุธสำคัญทางการตลาด คือ ข้อมูลเชิงลึก   ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำด้านการวิจัยพฤติกรรมการจับจ่าย ในปีนี้ บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ Value Informational Marketing   การตลาดที่เน้นคุณค่าของข้อมูลสำคัญ   ให้เป็นอาวุธของเจ้าของสินค้า และนักการตลาด

โดยทำขึ้นเป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจและติดตาม   โดยทั่วไป นอกเหนือจาก บริการที่เป็นรูปแบบ โซลูชั่น และ Customized ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลของของลูกค้าแต่ละราย   จึงเป็นที่มาของข้อมูลวิจัยชุด : “Consumer Insight – Asia 2014”   เป็นข้อสรุปของพฤติกรรมการจับจ่าย ที่เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลพาแนล (ไทยแลนด์) จะมีการจัด สัมมนาพิเศษ ฟรี! ให้กับ เจ้าของสินค้าและนักการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG   ด้วยข้อมูลเชิงลึก ณโรงแรมสยามเคมสปินกี้ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลแนวโน้ม, Trend ผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และอื่น ๆ เหมาะกับเจ้าของสินค้า, เจ้าของธุรกิจ SMEs รวมถึงนักการตลาด

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer