เปิดอกพูดเรื่องที่อึดอัด : บทสนทนาสำคัญๆ ที่ส่งผลไม่ทางใดจากหนึ่งต่อชีวิตเราส่วนใหญ่ มักถูกจุดประเด็นมาจากอะไรที่อึดอัด ต้องเร่งจัดการ หรือที่ปัจจุบันเรียกกันติดปากว่า Pain Point นี่จึงเป็นอย่างแรกที่คุณต้องกล้าเสี่ยง เพราะยิ่งนานวันเข้า หากยังปล่อยให้ค้างคาชีวิตคุณอาจไม่ก้าวหน้า และการกล้าเผชิญหน้า พูดกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะถ้าคู่สนทนารับฟัง เรื่องที่คาใจก็จะได้รับการสะสาง ส่วนถ้าผลการเจรจาออกมาตรงข้าม อีกฝ่ายไม่จัดการเรื่องที่คุณต้องการ อย่างน้อยสมาชิกในสังคมที่คุณสังกัดอยู่ก็จะได้รู้ว่า คุณเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเอง โปร่งใส และตรงไปตรงมา

ไม่รีรอลงมือทำแม้พลาดผิด : ทุกคนล้วนอยากให้งานสำเร็จเสร็จลุล่วง โดยไร้ข้อผิดพลาด แต่อย่างที่รู้กันว่าเมื่อถึงหน้างานแล้ว เรื่องคาดไม่ถึง ตั้งแต่อากาศไม่เป็นใจ เครื่องมือเสีย Software ขัดข้อง หรือแม้กระทั่งวิกฤตต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากเตรียมการพร้อมแล้วให้ลงมือทำตามกำหนดการณ์ที่วางไว้อย่างไม่ต้องกลัวความผิดพลาด และไม่หวั่นว่างานจะออกมาไม่สมบูรณ์เต็ม 100% เพราะทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียน สอนเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประคองให้งานเดินหน้าไปต่อจนจบ พัฒนาทักษะให้งานครั้งต่อๆไปดีขึ้น

คิดเดินหน้าต่อไม่ยึดติด : การทำงานพลาดคือฝันร้ายของคนทำงาน แย่ยิ่งกว่าถ้างานล้มเหลว แต่แย่ที่สุดคือการไม่หยุดคิด ติดอยู่ในหล่มของความผิดพลาด จนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ ดังนั้นเรื่องต่อมาที่คุณต้องกล้าทำคือการท้าทายตัวเองให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เพื่อเดินต่อไป จริงอยู่ที่การเริ่มต้นใหม่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เพราะคุณเองก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะง่ายหรือยากกว่าเดิม มีหลุมบ่อ หรือทางคอนกรีตอย่างดีรออยู่ จะเจอสวนดอกไม้หรือดงหนาม แต่ถ้าอยากก้าวหน้าก็ต้องกล้าเดินหน้าต่อ แม้เป็นทางที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม จำไว้ว่าคนที่ไปได้ไกลคือคนที่ใช้การมองโลกในแง่ดี และรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต ไม่ใช่คนที่ผูกติดตัวเองไว้กับอดีตและความผิดพลาดที่กลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้ว

พร้อมขอสิ่งที่ต้องการแม้ถูกปฏิเสธ : ด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราจึงต้องคิด ต้องทำไปในทิศทางเดียวกัน ไม่อยากแตกต่างจากผู้อื่น กลัวการถูกตัดขาดและการปฏิเสธ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเหมือนคนอื่นแล้วไร้สุข ดังนั้นอีกเรื่องที่คุณต้องกล้าทำคือ เอ่ยปากบอกสิ่งที่ต้องการอย่างไม่กลัวว่าจะถูกปฏิเสธ เพราะเป็นวิธีแจ้งให้ได้ผู้อื่นได้รู้ว่าคุณชอบ ไม่ชอบอะไร เตือนตัวเองให้รู้ขอบเขตว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ โดยมีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุด / success