ทีเส็บ ออกพ็อกเก็ตบุ๊ก “MICE ไม่ได้แปลว่าหนู” ล้วงลึกเรื่องไมซ์ เน้นกระจายความเข้าใจสู่ภูมิภาค เจาะกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไป ล็อตแรกผลิตทั้งหมด 7,000 เล่ม

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” กล่าวว่า ไมซ์เป็นธุรกิจดาวรุ่งที่ทั้งนานาชาติและประเทศไทยต่างให้ความสำคัญ ในฐานะอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทีเส็บเกิดขึ้นมาเมื่อ 14 ปีที่แล้ว มีเป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมไมซ์ให้กับต่างประเทศได้รับรู้ ปีที่แล้วไมซ์สร้างรายได้ทั้งจากการเดินทางของคนเข้ามาจัดงานจากต่างประเทศ และคนไทยที่จัดงานในประเทศรวมแล้ว 36.3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.79 แสนล้านบาท

แม้ไมซ์ของเมืองไทยจะมีชื่อเสียงในต่างประเทศแล้ว แต่ปรากฎว่าคนภายในประเทศ ไม่ค่อยจะรับรู้หรือเข้าใจเรื่องของไมซ์สักเท่าไหร่นั้น ซึ่งทีเส็บเร่งทำความเข้าใจมา 4 ปีแล้วก็ตาม ทำให้ปีนี้ทีเส็บจึงมีความคิดต้องการให้เรื่องของไมซ์ขยายไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น จึงเกิดเป็นการทำพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่อง MICE ไม่ได้แปลว่าหนู ขึ้นมา”

“MICE ไม่ได้แปลว่าหนู” พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของเมืองไทย ที่รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับไมซ์ในมุมต่างๆ มาเล่าอย่างเข้าใจง่าย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ หรือคนที่สนใจอยากเข้ามาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนแรก KNOW MICE นี่ล่ะไมซ์ แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับธุรกิจไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นความหมายที่แท้จริงของหัวใจ 4 ห้องที่สำคัญของไมซ์ Meetings, Incentive Travels, Conventions และ Exhibitions

(คนกลาง) จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ”

ส่วนที่สองได้แก่ THE MIGHTY MICE เมื่อไมซ์เข้ามา จงเปิดประตู เป็นการถอดบทเรียนการประมูลสิทธิ์ การดำเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดงานของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอทั้งหมด 7 งานด้วยกัน

ในส่วนสุดท้ายของพ็อกเก็ตบุ๊ก MICE ไม่ได้แปลว่าหนู มีชื่อว่า WHEN MICE MEETS MASS บทเรียนนอกตำราจากคนพันธุ์ไมซ์ เป็นบทสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงไมซ์กว่า 11 คน เช่น ดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), เกรียงไกร กาญจนะโภคิน หนึ่งในผู้สร้าง Index และ เบิด จำเริญนุสิต ผู้บริหารของ Pacific World บริษัทชั้นนำระดับโลกในวงการธุรกิจไมซ์ด้านการจัด Incentive Travel ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 44 ประเทศทั่วโลก เป็นต้น

เบื้องต้นจะมีการตีพิพมพ์ทั้งสิ้น 7,000 เล่ม แบ่งเป็น 2,500 สำหรับแจกฟรีให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยที่มีการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไมซ์กว่า 166 หลักสูตร 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และที่เหลืออีก 3,500 แห่งจะวางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา ร้านหนังสือ B2S และร้านหนังสือทั่วไป ในราคาเล่มละ 265 บาท