การแข่งขันในธุรกิจธนาคาร นอกเหนือจากการพัฒนาบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเพื่อดึงกลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์ให้ใช้บริการธุรกิจผ่านแอปฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแย่งชิงตำแหน่งธนาคารหลักในใจผู้บริโภค

ในประเทศไทยธุรกิจ SME มีจำนวนมากกว่า 3 ล้านราย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจ SME ทำให้ธนาคารที่มีกลุ่มลูกค้า SME ในพอร์ตเป็นรอง เริ่มกลับมามองว่า จะทำอย่างไรเพื่อดึงกลุ่มลูกค้า SME ให้เข้ามาเป็นลูกค้าของธนาคารมากที่สุด เพราะการมีลูกค้า SME จำนวนมาก นั่นหมายถึงโอกาสการต่อยอดนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ของธนาคารให้กับลูกค้า โดยเฉพาะสินเชื่อสำหรับ SME

โดยล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดบริการแม่มณีศรีออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันภายใน 15 นาที โดยไม่ต้องยื่น statement และเอกสารอื่น เหมือนกับการอนุมัติสินเชื่อแบบเดิมๆ

การอนุมัติสินเชื่อ SME ภายใน 15 นาที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารค้ำประกัน ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้เสียในระบบถ้าไม่มีดาต้าเบสของผู้กู้ที่ดีพอ

อย่างในประเทศจีนการออกเงินกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของอาลีบาบามาจากการรู้จักผู้กู้ผ่านดาต้าเบสที่เก็บจากการทำธุรกรรมและพฤติกรรมการใช้เงินเฉพาะบุคคลผ่านอาลีบาบาและบริษัทในเครือ และนำมาประมวลผลผ่าน AI และ Machine Learning ทำให้อาลีบาบาได้ลูกค้าเงินกู้ และลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่มีความรับผิดชอบด้านการเงินสูงมาไม่น้อย

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงเห็นโอกาสของดาต้าเบส AI และ Machine Learning ในการสร้างจุดต่างในธุรกิจสินเชื่อ SME จึงได้ให้เอสซีบี อบาคัส บริษัทในเครือที่พัฒนาบริการที่เกี่ยวกับ AI และ Machine Learning ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาบริการสินเชื่อ SME ภายใน 15 นาที โดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารและค้ำประกัน และตั้งชื่อว่า แม่มณีศรีออนไลน์

แม่มณีศรีออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้กู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งถ้าอยู่ตามลำพังจะไม่มีดาต้าเบสของผู้กู้ได้เลย ถ้าไม่มีพาร์ตเนอร์มาช่วยทำให้ระบบรู้จักผู้กู้ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะยอดจำหน่ายและความเป็นไปได้ในการชำระหนี้

ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จับมือกับลาซาด้าในการใช้ดาด้าเบสร่วมกันในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อผ่านระบบ AI และ Machine Learning ออกมาเป็นวงเงินที่จะให้ผู้ประกอบการในแต่ละราย

ซึ่งดาต้าเบสนี้ Marketeer มองว่าน่าจะเป็นดาต้าเบสในเรื่องของยอดจำหน่ายในแต่ละเดือน และอัตราการคอมเพลนลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในแต่ละบุคคล เพราะผู้ประกอบการที่จะกู้สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์ได้นั้นจะต้องเปิดร้านกับลาซาด้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

และการจับมือในครั้งนี้เท่ากับว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ฐานลูกค้า SME และลูกค้าบุคคลที่มาเปิดร้านค้ากับลาซาด้าที่มีความสนใจอยากขอสินเชื่อธุรกิจโดยไม่ต้องออกแรงเกินไปนัก

แต่แม่มณีศรีออนไลน์ยังเป็นโครงการที่อยู่ใน sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้ทดลองให้บริการอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากเป็นบริการที่ยังไม่มีมาก่อนในประเทศ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องสร้างความมั่นใจว่าสินเชื่อที่อนุมัติในรูปแบบออนไลน์ 100% โดยไม่ใช้เอกสาร ไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียในระบบในอัตราที่สูงเกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ซึ่งคาดการณ์ว่ากว่าแม่มณีศรีออนไลน์จะสามารถออกจาก Sandbox พร้อมให้บริการสินเชื่อกับผู้ประกอบการ SME ได้ทั่วประเทศ น่าจะประมาณปลายปี 2562

ทั้งนี้แม่มณีศรีออนไลน์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับลาซาด้า ได้เปิดนำร่องให้ผู้ประกอบการขอเงินกู้ผ่านบริการนี้ตั้งแต่ปลายมิถุนายน 2561 มีผู้ประกอบการสนใจขอสินเชื่อ 2,378 ราย (อัพเดต 21 พฤศจิกายน 2561)

โดยธนาคารไทยพาณิชย์วางพอร์ตสินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์เริ่มต้นไว้ที่ 500 ล้านบาท และปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อ SME อยู่ที่ 344,388 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีโอกาสในการขยายพอร์ตธุรกิจได้อีกมากผ่านแม่มณีศรีออนไลน์

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer