ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัยได้ใช้ข้อมูลล่าสุด วิเคราะห์ภาวการณ์ขาย สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ทั้งหมด ปี 2561 พบว่า

คอนโดมิเนียม ปี 2557 เป็นปีที่ขายได้สูงสุด  ปี 2559–2561 ชะลอลงบ้าง แต่ยังถือว่าขายดีเท่าๆ กันทั้ง 3 ปี สำหรับทำเลที่ขายดีของปี 2561 คือ  รัชดา-ลาดพร้าว และตะวันออก ทั้ง 2 ทำเลยังคงขายดีใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนทำเลใจกลางเมืองชะลอลงบ้าง แต่ในทำเลย่อยอย่างทำเลพหลโยธิน ขายดีกว่าเดิม (ตารางที่ 1)

บ้านเดี่ยว อัตราการขายบ้านเดี่ยวโดยทั่วไปอยู่ที่ 2% ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นปกติมา 4-5 ปีแล้ว ส่วนสภาวะทั่วไปยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือการขายยังไม่รวดเร็วคล้ายๆ เดิม

บ้านแฝด อัตราการขายโดยทั่วไป ประมาณ 2.5% ต่อเดือน ปี 2558–2561 ถือว่าขายดีเท่าๆ กัน ส่วนแนวโน้มบ้านแฝดที่ขายดีมากขึ้นอยู่ในทำเลพหลโยธิน, รัชดา-ลาดพร้าว, บางนา–สมุทรปราการ โดยเฉพาะทำเลศรีนครินทร์ และพระราม 2-เพชรเกษม คือ ทำเลที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินในทำเลเหล่านี้แพงจนไม่สามารถทำบ้านเดี่ยวได้

ทาวน์โฮม อัตราการขายโดยทั่วไปอยู่ที่ 3% ต่อเดือน โดยสภาวะการขายของปี 2561 ถือได้ว่าเท่าๆ กับปี 2558-2560

 

เปอร์เซ็นต์ ในที่นี้หมายถึง เปอร์เซ็นต์อัตราการขายต่อเดือน (% Sold Average per month) จากสินค้าที่ยังเปิดขายอยู่ทั้งหมดในตลาดที่อยู่อาศัย

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า สภาวะการขายที่อยู่อาศัยยังคงมีแรงขับเคลื่อนเท่าเดิมต่อไปในปี 2562

จำนวนกลุ่มคอนโดมิเนียมที่มีโครงการเปิดขายอยู่ แยกตามระดับราคาต่างๆ ในโซนย่อย
ที่มา: Agency for Real Estate Affairsอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer