สุขภาพดีเริ่มได้จากตัวเราเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส จากประเทศออสเตรเลีย นำโดย น.ส.ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรม Begin Better Everyday with Blackmores เพื่อสร้างกระแสการเริ่มต้นเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เพียงทำกิจกรรมประจำวันที่ช่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุขในทุกๆ วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงาน Begin Better Everyday with Blackmores ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ Ms.Chua Kay Tse ซึ่งเป็น Naturopath Advisor จาก Asia Pacific Elite Entrepreneurs Association (AEEA) ภก.ณัฐที เทียนศิริ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสุขภาพและปรับพฤติกรรมตามหลักการชะลอวัย พร้อมด้วยคุณเดี่ยว สุริยนต์ คุณฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ และคุณพิม ลัทธ์กมล คุณแพน นันท์ปภัทร ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “How To Begin Better Everyday”เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเริ่มต้นลงมือทำทุกๆ วัน เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงโซนกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ Iridology Health Check วิเคราะห์สุขภาพผ่านการเช็กทาง ม่านตาด้วยเครื่องตรวจ Iridology พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Wellbeing Health Check การวิเคราะห์วัดมวลรวมของร่างกาย และ Skin Health Check การวิเคราะห์สุขภาพผิว โซนกิจกรรม “Begin Better Commitment” เชิญชวนให้ทุกคนสร้างปฏิญาณการเริ่มต้นของตนเอง

น.ส.ผุสดี สุจิตจร เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดกิจกรรม Begin Better Everyday with Blackmores ว่า มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น รู้จักบริหารจัดการตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี เช่น การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ แบลคมอร์สจึงนำแนวคิดนี้มาขยายให้ทุกคนมาเริ่มต้นทำชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นทุกๆ วันโดยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์สเป็นส่วนหนึ่งในแผนสุขภาพของตัวเอง เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer