การที่อาคารใดอาคารหนึ่งจะสามารถพึ่งพาพลังงานสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม, น้ำ หรือแสงอาทิตย์ได้นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งตัวอาคารเองที่จะต้องรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึงชีวิตของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะต้องสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนปกติ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ บริษัท บ้านปู และโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองชลบุรี เพื่อให้เป็นแคมปัสที่ใช้พลังงานสะอาดในทุกพื้นที่ของอาณาบริเวณ

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์พลังงานสะอาด และให้เทคโนโลยีในทุกหนทุกแห่งนั้นเชื่อมต่อกับการสื่อสารของอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet of Things “เพื่อสานต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู อย่างต่อเนื่อง บ้านปูจึงมุ่งมั่นคัดสรรนวัตกรรมและให้บริการพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยภายในโรงเรียนนานาชาติรักบี้นั้นบ้านปูได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่น อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (solar panal)

บ้านปู

โซลาร์คีออส (Solar Kiosk)

และรถพลังงานไฟฟ้า (EV Vehicle)

นอกจากที่บ้านปูต้องการจะเป็นต้นแบบผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดแล้ว โรงเรียนนานาชาติรักบี้นั้นก็ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในพื้นที่การศึกษาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ “โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดสมาร์ทแคมปัส โดยปลูกฝังให้นักเรียนคำนึงถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อบริการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด” ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาผสมผสานกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน ภายใต้ความคิดของคุณทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย กล่าว

ในเฟสแรกของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับระบบไมโครกริดในอนาคตของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ที่บ้านปูเข้ามาติดตั้ง มีกำลังการผลิตรวม 1 เมกะวัตต์ ด้วยกำลังการผลิตรวมในปัจจุบัน คาดว่าภายใน 1 ปี โรงเรียนนานาชาติรักบี้จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้กว่า 740 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 43,000 ต้นต่อปี ลดการใช้น้ำได้กว่า 1.5 ล้านลิตรต่อปี สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 4.3 ล้านบาท ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer