การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 2562 อยู่ที่เท่าไร ? พร้อมอัพเดทเทรนด์การท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการต้องรู้

แม้สภาพอากาศร้อนจัด ปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายจังหวัดภาคเหนือ อาจมีผลต่อการวางแผนท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่บรรยากาศโดยรวมที่ยังเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากจำนวนวันหยุดยาวหากรวมการหยุดเพิ่ม และการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11-17 เมษายน 2562) จะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เป็นมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% (YoY)


การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่มีส่วนช่วยหนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของไทย ไม่เฉพาะแต่การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวของไทย แต่รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะด้วย

สำหรับบรรยากาศการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ แม้ว่าในพื้นที่ภาคเหนือจะกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองในบางช่วงเวลา รวมทั้งมีปัญหาภัยแล้งในหลายจังหวัด ทำให้การจัดงานละเล่นสงกรานต์มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ แต่บรรยากาศโดยภาพรวมน่าจะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งน่าจะช่วยหนุนให้การท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้

สงกรานต์ปี 2562 … 7 วัน คาดว่าจะสร้างรายได้ท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท …ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ไทยเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562 (รวมเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว) สร้างรายได้ 12,200 ล้านบาท

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2562 นี้ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ น่าจะเป็นผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ขณะที่ปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางในประเทศในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จะมีการกระจายตัวของการเดินทาง โดยบางกลุ่มจะมีการเดินทางก่อนวันหยุดล่วงหน้า 1 วัน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัด

นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนกรุงเทพฯ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวระยะใกล้ อาทิ ชลบุรี (พัทยา) เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า จากผลสำรวจพบว่า คนกรุงเทพฯ เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ภาคเหนือมีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นขณะนี้ อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ ยังคงมีบรรยากาศที่ดีดังเช่นทุกปี โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 12,200 ล้านบาท (การประมาณการค่าใช้จ่ายนี้จะรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางกลับบ้านและมีการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั้งพัก-ค้างและไปแบบเช้า-เย็นกลับ)

อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยวไทยจะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างความท้าทายต่อตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเช่นกัน

ต่างชาติเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562 สร้างรายได้ 15,800 ล้านบาท นำโดยชาติเอเชีย จากแรงหนุนมาตรการ VOA และความชื่นชอบในวัฒนธรรมประเพณี

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย เช่น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย

สำหรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ แม้มองว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์บ้าง อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา หรือชลบุรี เป็นต้น ส่งผลทำให้บรรยากาศโดยภาพรวมน่าจะยังมีทิศทางที่ดี โดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากผลบวกของมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) ที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนเมษายนนี้ด้วย โดยประเมินว่า นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย ไต้หวัน จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการเข้าไปทำตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ อาจจะอ่อนตัวลงในบางประเทศ เช่น ยุโรป ซึ่งมาจากหลากหลายปัจจัยเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างมากจนอาจมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 15,800 ล้านบาท (โดยปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 10-11 เมษายน ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ นอกจากจะเป็นเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายในช่วงงานสงกรานต์ ยังรวมถึงการใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในไทยด้วย)

ช่วงที่เหลือของปี 2562 … สถานการณ์ต่างชาติเที่ยวไทย ต้องติดตามหลายประเด็น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 ออกไปอีกหรือไม่

ตลอดจนประเด็นการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เข้มข้นระหว่างประเทศ ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวจีน ที่ปัจจุบันมีการกระจายจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไปทั่วโลก อาจสร้างความท้าทายต่อการดึงนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย ที่การเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอียิปต์และรัสเซียอีกครั้ง อาจจะสร้างความท้าทายต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยให้ชะลอตัวลงในช่วงฤดูร้อนของรัสเซีย เนื่องจากประเทศอียิปต์เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เป็นต้น

ตลอดจนประเด็นด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจหลักของโลกที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะมากกว่า 39 ล้านคน ขณะที่จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโต 2.5% (YoY) หรือมีจำนวน 7.29 ล้านคน โดยมีหลายประเทศที่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน

โดยสรุป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ที่จัดงานเป็นจำนวนมาก และเป็นช่วงที่สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป

จากเทรนด์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ การท่องเที่ยวที่สัมผัสวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นจังหวะที่ดีในการที่แต่ละท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเทรนด์ดังกล่าว ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น สินค้า หรืออาหาร เป็นต้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 (11-17 เมษายน 2562) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเป็นมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% (YoY)

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ที่อาจทำให้มีการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่หากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เร็ว ก็จะเป็นผลดีไม่เพียงต่อประเด็นสุขภาพ แต่รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer