เราทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตและสุขภาพที่ดี แต่กระนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีได้ เนสท์เล่ ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อมุ่งให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวัน ภายใต้แคมเปญใหญ่แห่งปีในชื่อ เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้ ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วย 3อ ได้แก่ อาหารออกกำลังกายอารมณ์ ที่ริเริ่มโดยกรมอนามัยและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในต่างจังหวัดที่ประชาชนยังอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้อย่างจำกัด โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมากิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมและเข้าถึงคนไทยกว่า 3 ล้านคนใน 624 ชุมชนทั่วประเทศไทย

นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงทุกวัน

โดยในปีที่ 11 นี้เราได้จัดกิจกรรมคาราวานขึ้นภายใต้แคมเปญ เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง ที่ได้นำแนวคิด 3อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ที่ริเริ่มขึ้นโดยกรมอนามัยมาต่อยอดให้สนุกสนานและเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโซนของคาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกมากมาย อาทิ เคล็ดลับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม เทคนิคการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน กิจกรรมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เป็นต้น ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองและแนะนำต่อให้คนในครอบครัวหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต”

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการเก็บสถิติข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทยในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง อาทิ ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ข้อมูลพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเป็นข้อแนะนำด้านสุขภาพและจัดส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้และให้คำแนะนำแก่คนในชุมชน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้แข็งแรง

กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงในปีที่ 11 นี้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้เองได้ง่ายๆ ที่บ้าน ด้วยหลัก 3อ เริ่มต้นที่  อาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย ออกกำลังกาย ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย อารมณ์ แจ่มใส คิดบวก มองโลกในแง่ดี เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในทุกวัน โดยมีการจัดบูทกิจกรรม 3 อ ในโซนต่างๆ รวมทั้งโซนตลาดนัดเนสท์เล่ ได้แก่

  1. โซนอาหาร: กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (Guideline Daily Amount–GDA) และเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เกมการแข่งขันเลือกเมนูสุขภาพ พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหาร
  2. โซนออกกำลังกาย: สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่เหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัว อาทิ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก เกมชูตบาสเกตบอล การเดินแกว่งแขนลดพุง เทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการตรวจความดันโลหิตและแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความดันโลหิตในช่วงต่างๆ
  3. โซนอารมณ์: ร่วมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เรียนรู้เทคนิคการฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การทำอารมณ์ให้แจ่มใสด้วยเกมต่างๆ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค
  4. โซนตลาดนัดเนสท์เล่: เริ่มต้นสุขภาพดีกับเมนูอาหารที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้กับผู้บริโภคได้ลิ้มลองฟรีตลอดงาน และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ที่ผ่านเกณฑ์โภชนาการ ได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” กลับไปรับประทานที่บ้านได้

นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง .พิษณุโลก กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณเนสท์เล่เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนไทยทุกคนและจัดกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวเทศบาลตำบลชมพูได้รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยหลักง่ายๆ อย่าง 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ที่ทำให้ชาวบ้านทั้งสนุกและได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม การสาธิตการทำเมนูเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของแต่ละคน ผมเชื่อมั่นว่าชาวบ้านทุกคนจะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นต่อจากนี้อย่างแน่นอน โดยผมหวังว่าเนสท์เล่จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า”

ด้านนางเตือนใจ จันทร์ทอง ตัวแทนชาวบ้าน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง .พิษณุโลก เผยว่า “มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะหลัก 3อ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย ที่เข้าใจง่าย ใครๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เลย นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวในเรื่องการดูแลตัวเองให้แข็งแรง ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อน สำหรับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ภายในบ้านอย่างไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นทำให้ต่อไปนี้จะได้มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น และจะนำเคล็ดลับต่างๆ จากกิจกรรมนี้ไปบอกต่อให้คนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม และคนในครอบครัวได้นำเอาไปปรับใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น”

นายศักดิ์ดา วงศ์ละคร หรือ ครูอาร์ม ผู้ชนะการแข่งขันทำอาหารในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง บอกว่า “เทคนิคในการผัดผักจนชนะเลิศในวันนี้คือ เลือกเจียวกระเทียมให้หอม นำผักที่สุกยากลงมาผัดก่อน เช่น แคร์รอต บรอกโคลี ผักกาด แล้วค่อยใส่ถั่วลันเตากับกะหล่ำปลีตาม เพื่อให้รสชาติของผักออกมาได้ชัดเจน ใช้ไฟปานกลาง ไม่ปรุงรสชาติที่เค็มหรือหวานเกิน เพราะการกินอาหารที่รสจัดไม่ดีต่อสุขภาพ มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรก ได้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ได้มาก อยากให้จัดบ่อยๆ เพราะมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัว อย่างตอนนี้เป็นครูที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมนี้ดีมาก สามารถนำ 3 อ มาปรับใช้ได้แน่นอน อย่างเรื่องอาหารเราก็ลดน้ำมันลง เลือกอาหารที่หลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายให้นักเรียนมากขึ้น รวมทั้งการทำอารมณ์ให้แจ่มใส”

 

“เนสท์เล่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ที่ทั้งสนุกสนานและนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ผ่านมาเนสท์เล่ได้จัดกิจกรรมคาราวานไปแล้วถึง 36 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรก และจะเดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานต่อไปอีก จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงในทุกวัน” นางสาวพัทนัยกล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer