ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้โจทย์การแข่งขันการทำตลาดในหลายๆ มิติซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการ กรุงเทพประกันชีวิต จึงยังคงคว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดคว้ารางวัล กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” (Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year) ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019

ซึ่งรางวัลนี้มีเกณฑ์การพิจารณาจาก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ การบริการและบริการเสริมต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งคุณภาพของประกันสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิ ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดการการเคลมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จำนวนเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้ในการเคลมประกันต่ออัตราการจัดการการเคลมประกันเสร็จสิ้นต่อปี เป็นต้น

โดยงานประกาศรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมและมอบรางวัล Emerging Asia Insurance Conclave & Awards ครั้งที่ 2 ที่จัดโดย ‘หอการค้าแห่งประเทศอินเดีย’ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทประกันในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประกัน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Insurance in the Service of the Customer” โดยมีผู้แทนจากบริษัทประกัน บริษัทด้านไอที และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน มาร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางสร้างการเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเข้าใจมิติด้านจิตใจของมนุษย์

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลนี้ว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี’ เนื่องด้วยนโยบายของกรุงเทพประกันชีวิตที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและปกป้องคุณค่าชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และด้วยเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย และวิวัฒนาการทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นมาก บริษัทจึงได้พัฒนาแผนคุ้มครองสุขภาพรวมถึงสัญญาเพิ่มเติมรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย ซึ่งจะครอบคลุมทุกความต้องการในการรักษาพยาบาลและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน”

จุดเด่นของประกันสุขภาพ จากกรุงเทพประกันชีวิต

  1. ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง
  3. คุ้มครองรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  4. คุ้มครองการรักษาที่ทันสมัยและการแพทย์ทางเลือก
  5. มีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ครอบคลุมระบบการเคลม มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็ว
  6. มีช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันมีความหลากหลาย และ กรุงเทพประกันชีวิต
  7. เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมีบริการ BLA Every Care สายด่วนสุขภาพและผู้ช่วยส่วนตัว BLA Assistance Line และบริการที่ให้ความครอบคลุมการดูแลผู้เอาประกันตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย และหลังการรักษา

“ทำให้เราเชื่อมั่นว่า แผนคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาวโดยกรุงเทพประกันชีวิตจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป” ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน