ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/62 ทั้งธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 8,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% แบ่งเป็นกำไรส่วนของธนาคาร 8,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เพิ่มขึ้น 3.1% จากไตรมาส 2/61

จากรายงานที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า ปัจจัยสำคัญคือ รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 12.4% โดย NIM ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันจำนองในไตรมาส 1/62 เท่ากับ 3.24% ขณะที่ในไตรมาส 2/61 เติบโตเพียง 3.09%

ขณะเดียวกัน รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 2.3% เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 5.9% โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลและค่าธรรมเนียม Bancassurance ที่ลดลง ขณะที่รายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 5.5%

อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 15,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากรายได้เงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันจำนองในไตรมาส 1/62 และจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

ส่วนภาพรวมสินเชื่อ มีการขยายตัว 2% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และรายย่อยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นผลให้ บมจ. มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 63,635 ล้านบาท เติบโต 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ธนาคารได้เข้าร่วมทุนกับ บมจ.บัตรกรุงไทย จัดตั้ง บริษัท เคทีซี นาโน จำกัด (ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท) และบริษัท เคทีซี พอโก (กรุงเทพฯ) จำกัด (ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท) เพื่อเป็นการขยายการให้บริการสินเชื่อรายย่อย

ทั้ง 2 บริษัท นับเป็นบริษัทย่อยของธนาคารผ่านการถือหุ้นของธนาคารและ บมจ.บัตรกรุงไทย โดยบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer