วัลยา จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งจากการใช้จ่ายขขงภาครัฐและเอกชน ทำให้ GDP โต 3.2% ซึ่งในภาคค้าปลีกและศูนย์การค้า มีสัดส่วน 15% เป็นอันดับ 2 รองจากภาคอุตสาหกรรม สำหรับสมาคมศูนย์การค้าไทย ที่มีสมาชิกอยู่ 13 ราย มีอัตราการเติบโต 4-4.5%

และด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ทำให้ในปีนี้ทางสมาคมได้ออกกลยุทธ์ Shopping Center 4.0 ทั้งหมด 3 ข้อ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามายังศูนย์การค้า ได้แก่

1.Customer-Centric ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ผ่านการออกแบบและปรับปรุงศูนย์การค้าให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ในยุคนี้ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ Co-Working Space ให้เป็นพื้นที่ของวัยทำงาน, เพิ่มเลนลู่วิ่ง จักรยาน และ สวนต่างๆ เพื่อรับเทรน์สุขภาพและรักษ์โลก รวมถึงการออกและเพิ่มบริการศูนย์การค้าสำหรับกลุ่ม Aging-society

2.Omnichannel การทำการตลาดในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์และตอบสนองความต้องการแบบ Personalized โดยใช้ข้อมูลจากระบบCRM ที่แต่ละศูนย์มี เพื่อให้สามารถทำการตลาดแบบเจาะกลุ่ม ทำให้สามารถตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้การทำอีเวนท์ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าศูนย์ รวมถึงการสร้างระบบเพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด

3.Buile Partnership สร้างพันธมิตร เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นคู่ค้า ผ่านการร่วมมือกันเพื่อทำกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ

“คู่แข่งที่ท้าทายที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่ศูนย์การค้าด้วยกัน แต่คือกลุ่มผู้บริโภคเอง ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยมีดิจิทัล เข้าเป็นตัวเร่งสำคัญ โดยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการรับมือกับกลุ่มผู้บริโภค สำหรับในปีนี้ทางสมาคมคาดว่าในภาพรวมจะมีการเติบโต 4-5%”

ปัจจุบันศูนย์การค้าในไทยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 19 ล้าน ตร.ม. เป็นพื้นที่ของสมามาชิกรวมกัน 8 ล้าน ตร.ม. จากจำนวนศูนย์การค้า 97 ศูนย์ โดยมีโครงการที่จะเปิดใหม่ในปีนี้ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่าโคราช และ เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย คาดว่าภายในปี 2019 พื้นที่ของศูนย์การค้าในไทยจะเพิ่มเป็น 20.9 ล้าน ตร.ม. เป็นพื้นที่ของสมามาชิกรวมกัน 9.1 ล้าน ตร.ม. จากจำนวนศูนย์การค้า 107 ศูนย์ โดยมีโครงการที่เตรียมจะเปิดใหม่ได้แก่เซ็นทรัล ภูเก็ต, ICON SIAM, The Market Bangkok และ Terminal 21พัทยา ซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนรวมกันกว่า 58,000 ล้านบาท(รวมโครงการใหม่แลเโครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer