อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ปีที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาท จากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดับ 4 ของโลก

ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยนั้นติดอันดับ 9 ของโลก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยกว่า 38 ล้านคน

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้ากลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผนึกภาครัฐและภาคเอกชนสร้างเครือข่าย “Hotel System” สนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและกลาง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและแนวโน้มเติบโต

ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินทิศทางการท่องเที่ยวไทยว่าจะสามารถเติบโตได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งในเมืองหลักและเมืองรองตามแผนส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 42 ล้านคน หรือขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก รวมถึงนักท่องเที่ยวจีน

และสอดคล้องกับ ททท. ซึ่งพบว่า ปัจจุบันเทรนด์การเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากอดีต ประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายค่าที่พักในราคาสูงขึ้นให้กับโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตน ที่ส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง หรือให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของผู้เข้าพักแต่ละกลุ่ม

ที่มา: รายงานสถานการณ์ด้านท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ ปรับระบบการบริหารจัดการ และต่อยอดการทำตลาดและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปรับวิธีคิดและออกจากข้อจำกัดเดิมๆ เช่น การพึ่งพา Online Travel agent ในการขายห้องพักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองหารูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายควบคู่กัน

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมที่พักแรมของไทยในปีนี้จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 71-73% ตลอดทั้งปี

จำนวนห้องพักทั่วประเทศ

ทั้งประเทศ         684,765    ห้อง

ภาคกลาง          153,266    ห้อง

ภาคตะวันออก    130,857    ห้อง

ภาคเหนือ          97,804      ห้อง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,000    ห้อง

ภาคใต้             227,838     ห้อง

 

ที่มา: ททท.

 

ทั้งนี้ ธนาคารยังได้จัดเตรียม SCB Hotel Solution เพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไว้อย่างครบวงจร ด้วยสินเชื่อโรงแรมเพื่อ Refinance และ Renovation อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% (ตามเงื่อนไขของธนาคาร) วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้ตามฤดูกาล ระยะเวลานานสูงสุด 10 ปี คุณสมบัติลูกค้าต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ที่ 3.4 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าเอสเอ็มอีธุรกิจโรงแรม 5% โดยตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจโรงแรมเป็น 10% ภายในปี’64

ขณะที่ด้านกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทยขยายตัวต่อเนื่อง และต้องการเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ตัวชี้วัดคือ รายได้ของการท่องเที่ยวจะต้องอยู่อันดับต้นๆ ของโลก และขยายตัวต่อเนื่อง

ประเด็นที่สอง คือเรื่องของความยั่งยืน เมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้ว ในอีก 5 ปีข้างหน้านักท่องเที่ยวจะต้องกลับมาเที่ยวไทยอีก ซึ่งการที่จะทำให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนคือ ต้องมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าขึ้นมา

ขณะที่สถานการณ์ของโรงแรมนั้น กรวิทย์ระบุว่า ยังมีการกระจุกตัวที่ภาคกลาง โดยเฉพาะ กทม. ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านรายได้นั้น 17% ของรายได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย 10%

กรวิทย์กล่าวต่อว่า ตอนนี้เทรนด์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปเยอะ นักท่องเที่ยวเน้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยหลายธุรกิจตอนนี้มุ่งไปยังกลุ่มเจนวาย (มีจำนวน 28%) เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

– จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีแรก (1 ม.ค.-21 ก.ค. 62) มีจำนวน 21.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 62) 1.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– นักท่องเที่ยว ”อินเดีย” มาเที่ยวไทยช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มมากขึ้น 24.10%  อยู่ที่ 978,785 คน

– นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนมาเที่ยวไทยช่วงครึ่งปีแรก 5,048,463 คน เพิ่มขึ้น 5.4%

 

ที่มา: รายงานสถานการณ์ด้านท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online