บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด (BRANDi) ร่วมกับ KOTLER IMPACT (KI) จัดงาน WMS ASIA 2019 (WORLD MARKETING SUMMIT ASIA 2019) ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

จากความตั้งใจที่อยากให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการพัฒนาเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในฉบับของตนเอง โดยคำนึงถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโลกที่ดีกว่า

ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ (PHILIP KOTLER) บิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ มาเป็นผู้บรรยายหลัก ภายใต้ธีมการจัดงาน “FORGET EX-GROWTH. FOCUS NEXT-GROWTH.” โดยได้นิยามและกำหนดกลยุทธ์การเติบโตรูปแบบใหม่ให้กับภาคธุรกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ “Unconventional Growth in Unusual World”

จากสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ที่แสวงหาผลกำไรที่มากขึ้น โดยการพยายามลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สู่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในโลกที่ผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อสินค้าและการให้บริการ จากการคำนึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสนใจกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพวกเขา

ในช่วง Highlight พิเศษของงาน คือ การเปิดตัวดัชนีชี้วัดโลกที่ดีกว่า (BETTER WORLD INDEX: BWi) เกิดจากการพัฒนาร่วมกับระหว่างศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ และ บริษัท BRANDi เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์กรในแบบฉบับของตนเอง

เพื่อยกระดับการวัดเป้าความสำเร็จจาก Single Bottom Line สู่ Triple Bottom Line กล่าวได้ว่า BWi นับเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความสำเร็จผ่านความร่วมมือทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน สู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Growth) สังคม (Well-being) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Enhancement) ควบคู่กันไปแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับงาน WMS ASIA 2019 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรร่วม อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี), คุณซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน (เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฟินแลนด์ประจำประเทศไทย), คุณเบอร์กิท ฮานส์ล (ผู้จัดการธนาคารโลกประเทศไทย), คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโก), คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด), คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ (ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) และผู้ร่วมงานที่ล้วนนั่งแท่นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำกว่า 300 คน

ร่วมกันนิยาม “Better Thailand index” หรือดัชนีชี้วัดประเทศไทยที่ดีกว่าร่วมกัน จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ทางด้านกลยุทธ์การเติบโตในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย ที่แสดงจุดยืนของการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้าง “โลกที่ดีขึ้น” ในแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงและวัดผลได้จริงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer