กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “มหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2562 ” ภายใต้แนวคิดสื่อสารสร้างสรรค์ สังคมทันสื่อ หวังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับทางกองทุนฯ

นายปรเมษฐ์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเปิดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ (31 ต.ค. 62) ว่า การจัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ที่มีการนำผลงานของภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มานำเสนอเพื่อประโยชน์ทั้งต่อวงการสื่อสารมวลชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงภารกิจของกองทุนฯ ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากของศตวรรษนี้

ด้านนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้จัดแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเสนอโครงการหรือกิจกรรมในปีต่อๆ ไป ตลอดจนสร้างความรู้ในการใช้สื่ออย่างเท่าทันแก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจงานด้านสื่อ ต่อยอดเป้าหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างสรรค์สื่อที่เกิดผลในเชิงบวกต่อประชาชนทั่วไป ในงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีผลงานและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมานำเสนอ เช่น การแสดงประชันระนาด จากโครงการระนาดเอกทางเปลี่ยน ภาพยนตร์ที่มุ่งสร้างเยาวชนให้คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะ การอัปเดตนวัตกรรมสื่อยุค 4.0 แบบไม่ตกเทรนด์ กับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักนิเทศศาสตร์เพื่อวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล การพูดคุยถึงขั้นตอนการผลิตกับทีมงานนิทานแอนิเมชั่นภาษามือเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน ประกอบกับการเล่าเรื่องจากภาษามือ และเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เทคนิคระดับฮอลลีวู้ด จากทีมผู้กำกับภาพยนตร์โลหิตรำพัน

นอกจากรายการบนเวทีแล้ว งานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานสื่ออีกมาก เช่น ผลงานวิจัยและขับเคลื่อนสังคม ผลงานการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และสำหรับประชาชนทั่วไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer