ประกันสูงวัย โอกาสต่อยอดฐานลูกค้า Wealth กรณีศึกษา TMB จับมือ FWD

ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีเอ็มบี กล่าวว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ ซึ่งจากประชากรไทยจะมีผู้สูงอายุจำนวนถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้สูงวัยจึงจำเป็นต้องวางแผนรับมือความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะโรคภัยที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หลักประกันสุขภาพที่ดีจะตอบโจทย์สภาวะดังกล่าว

อีกปัจจัยแวดล้อมสำหรับ ‘ธุรกิจประกันสุขภาพ’ คืออายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจาก TDRI (การศึกษาของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ระบุว่าตลอด 60 ปีที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันคนไทยอายุเฉลี่ย 75.3 ปี และมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยเกือบ 100 ปี เพราะความใส่ใจเรื่องสุขภาพทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติทางร่างกายได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น “TMB” จึงร่วมมือกับ “FWD” ออกแบบประกันสุขภาพ “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” (TMB Absolute Care)” เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายหลักอายุมากกว่า 40 ปี และกลุ่มผู้สูงวัย

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 3 ในรอบปี 2562 นับจากทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (TMB Wealthy Link) ประกันชีวิตควบการลงทุน เจาะลูกค้ากลุ่ม Wealth, TMB Wealthy 3 Gens เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการส่งมอบมรดกให้กับลูกหลาน

ชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า TMB จะใช้ฐานลูกค้ากลุ่ม wealth ที่มีจำนวน 1 ล้านคน มาต่อยอดในประกัน “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” ซึ่งเป็นประกันสุขภาพที่จะมาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาวถึง 85 ปี ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นประมาณ 40,000 บาท วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันสูงวัย ดูแลทั้งสุขภาพกายและใจ

ด้านปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” เป็นประกันที่ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยแบ่งการดูแลเป็น 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมสุขภาพให้ดีในทุกวัน ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี  ดูแลรักษาสายตาและการทำเลสิก ดูแลและรักษาทางทันตกรรม และการฉีดวัคซีน รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ช่วงที่ 2 การดูแลรักษาเมื่อยามป่วย เมื่อเข้ารับการรักษาจากโรคร้าย ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม การเจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ และการเข้ารักษาด้านจิตเวช รวมทั้งการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทางเลือก

ส่วนช่วงที่ 3 การดูแลต่อเนื่อง หลังรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

และช่วงที่ 4 หมดกังวลในทุกสถานการณ์ แม้จะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน