TheDaily-Uber-2

TheDaily-Uber-3

Uber เผยผลสำรวจพบแนวโน้มปัญหาการจราจรติดขัดในหลายๆ เมืองในภูมิภาคอาเซียนเลวร้ายลงทุกปี พบกรุงเทพฯ มีปัญหาการจราจรติดขัดที่มากที่สุดในภูมิภาค โดยคนกรุ่งใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 72 นาทีกับรถติด เสนอใช้บริการร่วมเดินทางช่วยแก้ปัญหารถติด

ศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า Uberได้ร่วมกับ Boston Consulting Group ในการสำรวจพบแนวโน้มปัญหาการจราจรติดขัดในหลายๆ เมืองในภูมิภาคอาเซียน โดยพบว่า กรุงเทพฯ มีปัญหาการจราจรติดขัดที่มากที่สุดในภูมิภาค ตามมาด้วยจาการ์ตา มะนิลา ฮานอย และกัวลาลัมเปอร์

TheDaily-Uber-4

ผลสำรวจชี้ว่า สำหรับผู้คนที่ขับรถบนถนนในกรุงเทพฯ เสียเวลาไปกับรถติดโดยเฉลี่ย 72 นาทีในแต่ละวัน และอีก 24 นาทีเพื่อวนหาที่จอดรถ โดยในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นรถจะติดมากกว่าช่วงปกติถึง เท่า เนื่องจากมีรถอยู่บนถนนกว่า 160% ของปริมาณรถที่ควรจะมี ทำให้คนกรุงเทพฯเสียเวลาไปโดยเฉลี่ย 24 วัน/ปี กับรถติดและการหาที่จอดรถ และคิดเป็นต้นทุนทางโอกาสโดยเฉลี่ยของคนขับรถในกรุงเทพฯ ที่หายไปกับรถติดและการหาที่จอดรถเฉลี่ย 157,000 บาท/ปี/คน

ผลสำรวจยังบอกอีกว่า ทุกวันนี้กรุงเทพฯ มีรถมากกว่า 5,800,000 คัน และต้องใช้พื้นที่เท่ากับ สนามบินสุวรรณภูมิในการจอดรถทั้งหมด โดยคนกรุงใช้รถเฉลี่ย 2.1 คนต่อรถ คัน โดยหนึ่งปีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่อากาศจากรถยนต์ในกรุงเทพสามารถเติมพิ้นที่ขนาดตึกมหานครได้มากถึง 23,000 ตึก

ต้องใช้ มาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ดีขึ้น นั่นคือการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เช่น รถไฟฟ้าที่รัฐกำลังลงทุนสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทภายในปีต่อจากนี้ กับการใช้บริการร่วมเดินทาง หรือ Ridesharing”

เชื่อว่า บริการร่วมเดินทาง (ridesharing) จะสามารถลดจำนวนรถบนถนนในเมืองได้ถึง 60% หรือเท่ากับ 3.5 ล้านคัน และได้พื้นที่คืนจากที่จอดรถคิดเป็นพื้นที่มากถึง 275 เท่าของสวนลุมพินี หากบริการร่วมเดินทางถูกใช้เป็นที่กว้างขวางในหมู่ผู้เดินทาง

ทั้งนี้ Uber คือ บริการร่วมเดินทาง หรือ Ridesharing ที่เข้าสู่เมืองไทยมาได้ราว 3.5 ปีแล้ว ปัจจุบันให้บริการใน จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และล่าสุดที่ขอนแก่นมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 400,000 ราย ซึ่งขณะนี้ Uber กำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้บริการ Uberpool ที่สามารถค้นหาผู้โดยสารที่เดินทางไปด้วยกันให้นั่งรถคันเดียวกันได้

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ Uber ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมารองรับกับบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งทางฝ่าย Uber เองก็อยู่ในช่วงระดมรายชื่อให้ครบ 50,000 รายชื่อ เพื่อยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer