บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เตรียมสานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์เป็นปีที่ 5 ด้วยการจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม อันจะนำมาซึ่งอนาคตที่ก้าวไกลของประเทศไทยและโลกใบนี้ด้วยผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหลากหลายแขนงจากฝีมือของเหล่าเมกเกอร์ ที่มาร่วมจัดแสดงจากทั่วไทยและต่างประเทศจนเต็มความจุของพื้นที่ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อก้าวไปเป็นศูนย์กลางของเมกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา สามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดทั้งงาน!

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ในการสนับสนุนให้เกิดงานเมกเกอร์แฟร์ ที่ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีการเติบโตและแพร่หลายในเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเมกเกอร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผู้ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ทั้งนี้ การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ทุกครั้งที่ผ่านมาก็มีผลงานที่ถูกนำมาแสดงโดยเหล่าเมกเกอร์ทุกระดับอายุทั้งจากในและนอกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จอีกหนึ่งประการของงานเมกเกอร์แฟร์ก็คือ การออกนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลักดันวงการเมกเกอร์ไทยไปสู่การเป็นเมกเกอร์เนชั่น หรือประเทศแห่งนักพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป”

ทางด้าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวว่า “เชฟรอนให้การสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เช่น การจัดงานเมกเกอร์แฟร์และการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับคำว่า “เมกเกอร์” จนเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชาสาขาสะเต็มทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังได้ปลูกฝังกรอบความคิดการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้พวกเขากล้าคิด กล้าทดลอง และกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตัวเองและสังคม ไปพร้อมกับส่งต่อแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับเมกเกอร์รุ่นใหม่เพื่อไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ก่อให้เกิดอนาคตที่ดีของประเทศไทยและโลกใบนี้ จึงถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริงของการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการจัดหาทรัพยากรให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าวได้ยกทัพผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเหล่าเมกเกอร์มาโชว์เรียกน้ำย่อยก่อนจะถึงวันจริง ประกอบไปด้วย รถวีลแชร์ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้การเขียน Coding สำหรับเด็ก, นาฬิกาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์สำหรับผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน, กล่องไฟฟ้าแบบกดปุ่มขนาดพกพา, หุ่นยนต์นุ่มนิ่ม Twin Spica, หุ่นยนต์กู้ระเบิด, มินิไบค์โก๋หลังวังแบบไฟฟ้า, AI Racing Car, หุ่นยนต์เล่นดนตรีจากกระดาษรักษ์สิ่งแวดล้อม, หุ่นเห่ย และยังมีเมกเกอร์มืออาชีพและเมกเกอร์รุ่นเยาว์มาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ อาทิ ด.ช. ภูมิ ตันศิริมาศ วัย 11 ปี ที่ได้เข้าร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ ตั้งแต่ปีแรกเมื่ออายุเพียง 7 ปี แล้วเกิดแรงบันดาลใจเรียนรู้ในการประดิษฐ์สิ่งของ จนผันตัวเองมาเป็นเมกเกอร์สร้างผลงานรถบังคับด้วยมอเตอร์

ด้าน ดร.ชานนท์ ตุลาบดี เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจของเมกเกอร์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากมีงานเมกเกอร์แฟร์เกิดขึ้นในประเทยไทยอย่างต่อเนื่อง “งานเมกเกอร์แฟร์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนและประชาชนคนทั่วไปรู้จักคำว่า ‘เมกเกอร์’ และเข้าใจในบทบาทของเมกเกอร์มากขึ้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเหล่าเมกเกอร์ต่างสาขาและความชำนาญเข้าหากัน ทำให้เมกเกอร์ได้รู้จักและรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมของเมกเกอร์กันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ภายในสังคมของเมกเกอร์ก็จะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ชำนาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เมกเกอร์สามารถสร้างรายได้จากผลงานเพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคง จึงก่อให้เกิดธุรกิจของเมกเกอร์ใหม่ๆ ในวงการเมกเกอร์ไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีความเข้มข้นและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน”

งาน Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยจะมีการยกขบวนสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง ตลอดจนถึงขบวนอิเล็กทริคพาเหรดไปที่เปรียบเสมือนไฮไลต์สำคัญประจำงาน Maker Faire Bangkok ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอันสวยงาม ประกอบกับดนตรีที่สนุกสนานยามค่ำคืน รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่มีให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกสัมผัสกับความหลากหลายและแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดการเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 4 ทั้งในระดับนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะมาเติมเต็มสังคมเมกเกอร์ในประเทศไทยให้มีการเติบโตทางด้านวัฒนธรรมเมกเกอร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า โดยจะมีการประกาศผลตัดสินการแข่งขันและมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงานเมกเกอร์ระดับโลกในปี 2563 ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน