“DITP” เปิดโครงการ “PM Award 2018” รับส่งออกไทยเนื้อหอมในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ หรือ DITP เตรียมพร้อมจัดงาน Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award 2018  เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล พร้อมเผยเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและบริการไทยมีแนวโน้มที่ดีตลาดโลก

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล PM Award ทำหน้าที่เป็นรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นรางวัลที่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก อีกทั้งผู้ได้รับรางวัลแต่ละปียังได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ  ทั้งการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทางกรมฯจัดขึ้น  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด”

สำหรับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและบริการไทยยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดโลกโดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 9.9% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของนักธุรกิจส่งออกไทยหันมาใช้เทคโนโลยียุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น

ด้านประเทศที่น่าสนใจในการส่งออกประจำปี 2561 นี้ คือตลาดกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก และเมื่อแบรนด์สามารถไปทำให้ติดตลาดได้แล้วผู้บริโภคในประเทศก็จะจดจำแบรนด์และเกิดการซื้อซ้ำและอีกหนึ่งที่น่าสนใจคือ ประเทศญี่ปุ่นหรือดินแดนแห่งซามูไร ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และไม่มีปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ การที่จะเข้าไปในตลาดได้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่หากสามารถเข้าไปได้ก็จะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาล

และสำหรับประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่สนใจ สามารถสอบถามลายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer