เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ คว้ารางวัลโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศจากหลากหลายสถาบันระดับโลกการันตีโดยมาตรฐานระดับโลก โดยในปีที่ผ่านมา Denla British School ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019” จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำที่รวบรวบและจัดอันดับโรงเรียนนานาชาติทั่วโลกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก) และตำแหน่งหนึ่งในสิบโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของเมืองไทย “THE 10 LEADING INTERNATIONAL SCHOOLS IN THAILAND 2019” จากนิตยสารการศึกษาระหว่างประเทศและเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังระดับนานาชาติ www.theexcelligent.com

นอกจากนี้ Denla British School ได้รับการรับรองในการเป็นโรงเรียนนานาชาติมาตรฐานระดับโลกที่ผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand – ISAT) และ Council of International School (CIS) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่ง ที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ประเมินทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งที่ DBS มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ครูผู้สอนต้องจบด้านการศึกษาและเป็นชาวอังกฤษทั้งหมด ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพเทียบกับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ  รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสามารถพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยม การได้รับรองจากหลายสถาบันนี้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า DBS มีความพร้อมในการผลิตและสร้างผู้นำที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลก สมกับคติของโรงเรียนคือ Always to Greater Things

โดยการคว้ารางวัลระดับโลกต่างๆ นี้มีรากฐานความสำเร็จมาจากหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่ง DBS นับเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่มีการเรียนการสอนโดยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ที่สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน

ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (Well-Rounded Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ ผสานกับความโดดเด่นของหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่โรงเรียนระบบการสอนอื่นๆ ไม่มีคือ การเพิ่มการเรียนการสอนอีก 2 ชั่วโมงทุกวัน หรือที่เรียกว่าระบบ Extended Day ซึ่งหมายถึงเด็กที่ DBS จะเรียนมากกว่าเด็กโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่นถึงวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ DBS เปี่ยมไปด้วยเด็กที่มีคุณภาพ เพราะวันเรียนที่ยาวขึ้นในช่วงเย็น จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ มีให้เลือกเรียนกว่า 40 รายวิชา ทั้งด้านวิชาการ หุ่นยนต์ ดนตรี กีฬา เต้น การทำอาหาร และหลักสูตรผู้นำ เพื่อให้นักเรียนได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep)

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งแล้ว DBS ยังมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกที่มีศักยภาพและมีความสุข “Nurturing Global Leaders” เพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักเรียน DBS จึงได้ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่

1. การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum)

2. การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All)

3. การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Creative Thinking) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ

4. การปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันและมุมมองระดับโลก (Community and Global Perspectives)

ด้วยการดำเนินงานที่เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญานี้ ทำให้ที่ผ่านมา นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ (Academic Awards) และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา (Non-Academic Awards) ทั้งแบบบุคคลและทีม ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ โดยปัจจุบัน DBS เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-EY จนถึง Year 9 (ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer