เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bight Futures)  บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผ่านการวาดภาพในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 6-9 ปี ผลงานที่ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนของเด็กไทยร่วมเข้าประกวดแข่งขันรายการ “My Bright Smile Global Art Contest “ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินปี 2564 ที่คอลเกตจะแจกจ่ายไปทั่วโลก

โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ณัฐชยาภรณ์ ดอกพิกุล อายุ 9 ปี ป. 3 โรงเรียนบ้านหนองดุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์ อายุ 6 ปี ป. 1 โรงเรียนธิดานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ปริตต์ สระแก้ว อายุ 9 ปี ป. 4 ศกร.ตชด. บ้านคีรีล้อมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer