การวางแผนทางการเงิน เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของคนรุ่นใหม่ในวันที่อะไรก็ไม่แน่นอน

ต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่มี ‘ความเสี่ยง’ รอบด้าน

ไหนจะโรคระบาดที่กำลังเกิด ไหนจะภัยพิบัติไฟไหม้-น้ำท่วม-พายุ เมื่อนับรวมอุบัติเหตุต่างๆ และการเจ็บป่วยด้วยแล้ว หลายคนถึงกับบ่นขำๆ ว่าโลกนี้อยู่ยาก

และต้องยอมรับอีกว่ายิ่งมีความเสี่ยง ยิ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และผลกระทบหลายๆ อย่างตามมาให้เราเหนื่อยและปวดหัวไม่หยุด

แต่ในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์เราเองคิดวิธีเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดีเลยทีเดียว นั่นคือ “ประกัน”

ประกัน คือ เครื่องมือช่วยรองรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของชีวิต เป็นแผนสองที่เอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น ซึ่งคนไทยเองรู้จักและคุ้นเคยกับ ประกันเป็นอย่างดี แต่น้อยคนที่จะเห็นความสำคัญ หรือจะเห็นความสำคัญเมื่อถึงตอนที่ต้องใช้นั่นแหละ

วันนี้ Marketeer เลยจะมาเล่าถึงประกันให้ฟัง ว่ามีแบบไหน ประเภทใดบ้าง หลายผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นในโฆษณาคือประกันแบบไหน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประกันมากขึ้น และเลือกแผนสองในแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเอง

ประกันภัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ ตามกฎหมายควบคุม คือ

1.การประกันชีวิต (Life Insurance) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกันชีวิต หมายรวมถึง การสร้างหลักประกัน คุ้มครองการเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
  2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
  3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
  4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance) 

นอกจาก 4 แบบข้างต้นแล้ว ปัจจุบันยังประกันชีวิตแบบพิเศษ เพิ่มมา 2 แบบ คือ แบบ Universal Life แบบ United linked ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่ควบการลงทุนทั้ง 2 แบบ

2.การประกันวินาศภัย การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก ‘การประกันชีวิต’ โดยผู้รับประกันภัยยินยอมจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่ง ให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทําประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายจากภัยต่างๆ การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สิน และกิจการของผู้เอาประกันภัย เราจึงเห็นธุรกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรมต่างๆ ทำประกันประเภทนี้

ประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
  2. การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
  3. การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
  4. การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance) ได้แก่ ความคุ้มครองบุคคล เช่น ประกันภัยการเดินทาง, ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ประกันภัยกระจกรถ, ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ และความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่น การประกันภัยปศุสัตว์

เลือกทำประกันที่ไหนดี

จริงๆ  แล้ว ประเด็นสำคัญคือ การเลือกซื้อประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เป้าหมาย และความต้องการของแต่ละคน รวมถึงการคุ้มครองที่เหมาะสมกับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมของตนเอง แต่หากต้องเลือกผู้ให้บริการ เคล็ดลับสำคัญ 4 ข้อ คือ

1.เลือกบริษัทที่มั่นคง ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์บริษัทต่างๆ ง่ายนิดเดียว ลองสืบค้นกันสักนิดก่อนตัดสินใจ

2.เลือกบริษัทที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการบริการประกันภัยได้หลากหลายช่องทางและได้รับความสะดวกรวดเร็ว

3.เลือกบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เรามีตัวเลือกที่จะสามารถเลือกความคุ้มครองได้ใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ของเรา เพราะเราคงไม่ค่อยสะดวกนัก ถ้าต้องทำประกันภัยรถกับบริษัทหนึ่ง ทำประกันภัยบ้านกับบริษัทที่สอง แล้วทำประกันภัยสุขภาพกับบริษัทที่สาม ชีวิตเราคงสับสนน่าดู

4.เลือกบริษัทที่มีบริการที่ดี ข้อนี้สำคัญที่สุด ซึ่งบริการดีในที่นี้หมายความถึง การบริการตั้งแต่การซื้อขายตลอดจนการดูแลมอบสิทธิ์คุ้มครองอย่างเต็มที่ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเคลมค่าสินไหมทดแทนด้วย

และหนึ่งในบริษัทที่มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ที่มีแผนประกันภัยหลากหลายประเภทให้เราเลือกได้ความต้องการ มีสำนักงานและสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ระบบเทคโนโลยีทันสมัย การให้บริการดี สะดวกรวดเร็ว เคลมง่าย ไม่ยุ่งยาก มีการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี

ในยุคที่มีแต่ ‘ความเสี่ยง’ รอบด้าน แต่เรายังโชคดีที่มี การวางแผนทางการเงิน และ ‘ประกัน’ เป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ ได้ และยังเป็นแผนสำรองที่ช่วยวางแผนทางการเงินให้ชีวิตมั่นคงอีกด้วย

ท้ายที่สุดถ้าจะมีแผนสอง ก็ต้องหาพาร์ตเนอร์ที่มั่นคง ดูแลดี มีศักยภาพ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน