คนไทยเข้าถึงด้านสาธารณสุขทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปี

การเข้าถึงสาธารณสุขทางการแพทย์นี้วัดได้จากการมีแพทย์ผู้รักษา และพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่มากขึ้น

ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2552 ประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 3,324  คน พยาบาลวิชาชีพ  1: 624  คน

ส่วนในปี 2561 มีสัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากร  1:1,771 คน พยาบาลวิชาชีพ 1:395 คน

ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2561 กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีแพทย์มากที่สุดในประเทศ ด้วยจำนวนแพทย์มากถึง 9,273 คน ส่วนจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีแพทย์น้อยที่สุดเพียง 67 คนเท่านั้น

และเมื่อมองไปที่ความพร้อมของเตียงในการรองรับผู้ป่วยค้างคืน กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีเตียงผู้ป่วยมากที่สุดเช่นกันด้วยจำนวน 28,275 เตียง จากสถานพยาบาล 119 แห่ง ส่วนสตูลเป็นจังหวัดที่มีเตียงผู้ป่วยน้อยที่สุดคือ 400 เตียง จากสถานพยาบาล 7 แห่ง

นอกจากนี้ ข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธาณสุขยังพบว่าคนไทยใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% ต่อปีเช่นกัน

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน