SENA เตรียมพร้อมส่งมอบหน้ากาก Face Shield 13,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้ช่วงพิษโควิด -19 นำร่องล็อตแรก 6,000 ชิ้น กระจายทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักกระจายทั่วโลก ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั้งหมด 1.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบแสนคน ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทเสนาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสังคม และเป็นแรงสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษาและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขณะนี้กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก 

ล่าสุด ทางบริษัทได้มีการระดมพนักงานเสนาที่มีจิตอาสามาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งหมด 20 แห่ง 13,000 ชิ้น เบื้องต้น ทางบริษัทได้มีการส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลแล้ว 6,000 ชิ้น ทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. โรงพยาบาลพุทธชินราช  3. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9 4. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 5. โรงพยาบาลสุรินทร์ 6. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 7. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 8. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 9. โรงพยาบาลบ้านแหลม 10. โรงพยาบาลตำรวจ 11. โรงพยาบาลสิรินธร 

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการผลิตและทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลจุฬาฯ ส่วนกลาง 2. โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ 3. สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสังขละ  4. โรงพยาบาลพัทลุง 5. โรงพยาบาลยะลา 6. โรงพยาบาลสงฆ์ 7. โรงพยาบาลอุ้มผาง 8. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ 9. โรงพยาบาลแม่จัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ทางบริษัทเสนายังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็ว เราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าจะเป็น Zero Covid อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer