หลังจากธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนและยื่นกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ผ่าน http://www.gsb.or.th เป็นวันแรก 15 เมษายน 2563 ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงตอนนี้ (10.30 น.) เว็บล่ม

โดยการลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินนี้ได้มีการเลื่อนมาจากวันที่ 1 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ (15 เมษายน 2563) เพื่อป้องกันความสับสนกับมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”

ทั้งนี้ Marketeer ได้ลองพยายามเข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th มาตั้งแต่ช่วงเช้า ปรากฏว่า เว็บช้าและล่มไปเลย ซึ่งอาจเกิดจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer