ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผนึกกำลัง สอศ. และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย เปิดตัวโครงการ “The Coffee Club Chef Academy” พัฒนาหลักสูตรด้านการทำอาหารของเด็กไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย เปิดตัวโครงการ “The Coffee Club Chef Academy“ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้านการทำอาหารของเยาวชนไทยสู่มาตราฐานระดับโลก และสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ในอนาคต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 46 คน จาก 9 วิทยาลัยทั่วประเทศ

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ The Coffee Club Chef Academy“ พร้อมความร่วมมือจาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย เป็นปีแรก เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพด้านการทำอาหารในระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาไทย และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ทางไมเนอร์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“สำหรับโครงการ “The Coffee Club Chef Academy” นับเป็นอีกโครงการดี ๆ ที่จะทำให้ประเทศของเรา มีความยั่งยืนและสามารถช่วยกันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ โดยบริษัทไมเนอร์ฯ มีความตั้งใจและมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักดีว่า เยาวชนไทยคือกำลังของชาติที่สามารถขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป” ปัทมาวลัย กล่าว

ด้าน ปิติชัย เดชประเสริฐศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Coffee Club (Thailand) Limited กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับโครงการ “The Coffee Club Chef Academy“ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

“ซึ่งในปี 2561 นี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 46 คน จากทั้งหมด 9 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยได้ผ่านการประเมินของโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาในโครงการฯ จบการศึกษาออกไปด้วยวุฒิการศึกษาระดับอาเซียน ได้รับวุฒิการศึกษาทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากประเทศไทย และได้รับ Certification III in Hospitality จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วทั้งอาเซียน รวมถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถดำเนินชีวิตในสังคม   ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคม”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer