ผ่อนปรนอาจเป็น keyword ที่ควรนำมาใช้ทั้งในเรื่องรูปแบบการทำงานหลังวิกฤตโรคระบาดผ่านพ้นมาหมาดๆ และอาจส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศด้วย โดยนายกรัฐมนตรี Jacinda Arden ของนิวซีแลนด์ เห็นด้วยกับแนวคิดการลดวันทำงานลงมาเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ ที่หลายฝ่ายกำลังผลักดันกันอยู่ เพราะเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้หลังคลายมาตรเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการระบาดของไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรี Jacinda Arden ยังเห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ชาวนิวซีแลนด์ได้ท่องเที่ยวกันในประเทศมากขึ้น ระหว่างที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา ตามมาตรการปิดพรมแดนเพื่อสกัดการระบาดรอบใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่นายจ้างกับลูกจ้างต้องคุยกัน และหากทำได้ก็จะเป็นการช่วยลดการเลิกจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย

นิวซีลแลนด์ New Normal

นายกรัฐมนตรี Jacinda Arden ให้ทัศนะดังกล่าวขณะที่ชาวนิวซีแลนด์เริ่มใช้ชีวิตแบบ New Normal หลังสถานการณ์โรคระบาดทุเลาลงมากและเร็วสุดประเทศหนึ่งในโลก แต่บริษัทที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเพื่อความอยู่รอดก็มีเพิ่มขึ้น และเสียงสนับสนุนให้บริษัทหันไปลดวันทำงานแทนการเลิกจ้างมีเพิ่มขึ้น

ฝ่ายที่เสนอให้ลดวันทำงานเชื่อว่าการลดวันทำงานจะทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง “ฟื้นไปด้วยกัน” และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเครียด ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและคลายปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 2

ส่วนการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจในนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบมากสุด จากมาตรการยับยั้งการระบาดซึ่งมีการปิดพรมแดนร่วมอยู่ด้วย จึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเข้ามาในนิวซีแลนด์ได้มาเกือบ 3 เดือน

นิวซีแลนด์ฺ 5

ท่ามกลางการคาดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ว่าผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดจะทำให้ปีนี้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร หดตัวถึง 8% และอัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นเป็น 15% / theguardianอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer