กลุ่มบริษัทศรีตรังส่งมอบความห่วงใยแก่สังคมไทย ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่ม ถุงยังชีพ และถุงมือยางทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  ภายในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย

               จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวในประเทศไทยได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมยังคงมีอยู่ จึงมีชุมชนที่มีความต้องการสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมาก

               นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT และ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด มีความห่วงใยสังคมและชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ถุงยังชีพ และถุงมือยางทางการแพทย์ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดที่มีโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่ อาทิ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนในท้องถิ่น ฯลฯ

ความร่วมมือของกลุ่มบริษัทศรีตรังครั้งนี้เพื่อต้องการแสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของ COVID-19 ในขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน โดยซื้ออาหารและสิ่งของต่าง ๆ ภายในชุมชน นำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย

“ด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในครั้งนี้ เราจึงพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทศรีตรังจะยังคงลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมช่วยเหลือ ให้ความสำคัญใส่ใจแก่ชุมชน และพร้อมปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน” นายวิทย์นาถกล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน