บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 นำโดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายทศ จิราธิวัฒน์ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) และนายญนน์ โภคทรัพย์ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะกรรมการอิสระ นางภัทรียา เบญจพลชัย (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย), ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย), นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และนางปรารถนา มงคลกุล (แถวหน้า ขวาสุด) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer