ปตท. ให้พนักงานหยุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการ Restart Thailand อีกทางหนึ่ง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า  ปตท. เตรียมออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19

 ด้วยการเชิญชวนพนักงานจำนวนกว่า 3,800 คน ใช้วันลาพักร้อน ออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้างคืน  ซึ่งบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเดินทางและค่าห้องพักตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

บนเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ภายในระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ศกนี้ 

ปตท. ให้พนักงานหยุด กระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท. คาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4-5 เท่าของวงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาท ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการนี้ เพราะส่วนใหญ่พนักงานมักเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าที่พักและค่าเดินทาง เช่น ค่าอาหาร ค่าของฝาก และยังช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ โดยตรง  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย 

 ปัจจุบัน ปตท. มีพนักงานประมาณ 3,800 ราย แต่ถ้ารวมกลุ่ม ปตท. ทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ 18,000 ราย  ยังไม่รวมพนักงานสัญญาจ้าง  (เช่น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด  รวมทั้ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) 

นอกจากนั้นเพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่ออย่างแข็งแรงขึ้น กลุ่ม ปตท. ยังได้ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020  ออกบูธร่วมกับกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน 2,964 อัตรา สำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวช.- ปริญญาตรี และต่ำกว่า ระยะจ้างงาน 12 เดือน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตามนโยบายภาครัฐอีกด้วย
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน