ในวันนี้ผู้บริโภคมองแบรนด์เปลี่ยนไปอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าคิด

จากการสำรวจของ Qualtrics ถึงความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand Trust Study) พบว่าผู้บริโภค 95% เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ ของแบรนด์ในช่วงวิกฤต มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

โดยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเห็นจากแบรนด์มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

70% ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย

63% แบรนด์มีการดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

50% ผู้บริโภคต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

45% ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่องทางจัดจำหน่าย

45% ต้องการอีเมลโปรโมชั่น

จากการสำรวจของ Qualtrics ยังพบอีกว่า สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นกับแบรนด์มาจากเหตุผลคือ

สำหรับช่องทางการสื่อสารของแบรนด์กับผู้บริโภค Qualtrics นำผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคในช่วงต้นเดือนกันยายน พบว่าเปรียบเทียบกับผลสำรวจครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 2563 พบว่าแม้เฟซบุ๊กยังคงเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร แต่ช่องทางที่มาแรงคือ อีเมล และ TikTok

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารแบรนด์ แล้วแบรนด์ล่ะตามผู้บริโภคทันแค่ไหนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer