รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก QS World University Rankings: Global MBA Rankings ประจำปี 2021 เผย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT คว้าตำแหน่งหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือ MBA ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยติดอันดับ 14 ของเอเชีย นับเป็นสถาบันการศึกษาจากไทยที่ติดอันดับสูงสุดในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับครั้งนี้ 

ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS Global MBA Rankings 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การจ้างงาน, การสร้างธุรกิจและความสำเร็จของศิษย์เก่า, ผลตอบแทนจากการลงทุน, ผู้นำทางความคิด, และความหลากหลายของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่ง สถาบัน AIT คว้าอันดับ 7 ของเอเชีย ด้านความหลากหลายของนักศึกษาและบุคลากร และอันดับที่ 18 ของโลก ด้านผลตอบแทนทางการลงทุน 

ดร. โรเจอร์ เลเวอร์มอร์ คณบดีคณะการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เผย ผลการจัดอันดับที่ดีเยี่ยมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างตั้งใจของนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และพนักงานทุกคน ที่ช่วยกันผลักดันหลักสูตร MBA มาอย่างต่อเนื่อง

“ผลการจัดอันดับครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงยังสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของเอไอที นั่นก็คือ ความเป็นสากลอย่างแท้จริงในเอเชีย ซึ่งประสานนักเรียน และเหล่าอาจารย์จากหลายวัฒนธรรมทั่วเอเชียและทั่วโลกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ เราจะเอาผลการประเมินครั้งนี้ มาร่วมพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่เรามีให้ดียิ่งๆขึ้นไป” ดร.โรเจอร์ เลเวอร์มอร์ กล่าว

ด้าน ดร.อีเดน วูน อธิการบดี สถาบัน AIT กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของสถาบัน AIT ที่หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ได้รับการยอมรับในระดับโลก และสอดรับกับเป้าหมายทางการศึกษาของสถาบันที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และส่งผลต่อสังคม ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในระดับนานาชาติ

นอกจากสถาบัน AIT ที่คว้าอันดับ 14 ของเอเชีย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจากไทยที่คว้าอันดับสูงที่สุด ของ QS Global MBA Rankings 2021 แล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาจากไทย อีก 2 แห่ง ที่ติดอันดับรองลงมา คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าอันดับ 16 และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าอันดับ 18 ของเอเชียตามลำดับอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน