จากการสั่งซื้อวัคซีน โควิด-19 ของภาครัฐเพื่อฉีดอย่างเร่งด่วนในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 ตามแผนที่วางไว้ในเฟสแรก

การฉีดครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 1,934,000 โดส ไปยัง 10 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอีก 66,000 โดสที่เหลือเก็บสำรองในกรณีที่มีการแพร่ระบาดหนักในพื้นที่อื่น

ในแต่ละจังหวัดจะแบ่งการฉีดวัคซีนตามสัดส่วนความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยกระทรวงสาธารณสุขแบ่งวัคซีนให้กับแต่ละจังหวัด เรียงตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับดังนี้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน