ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเกือบทุกภาคส่วน

“ธุรกิจอาคารสำนักงาน” ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องเผชิญกับมรสุมนี้เช่นกัน จากปัจจัยทั้งความซบเซาของเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมไปถึงเทรนด์ของการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนส่งผลให้ความต้องการเช่าหรือขยายพื้นที่สำนักงานลดลงถึง 50% ในปี 2563

สิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานจำเป็นต้องทำ คือ ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถรับมือและปรับตัวได้ทันท่วงที

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้นำการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ ได้ทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาคารสำนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่ารูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ผู้เช่าสนใจเช่า พื้นที่สำนักงานแบบมาตรฐาน (Core) เพื่อความเป็นส่วนตัว สร้างเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรของตัวเอง

ในขณะที่ 2-3 ปีมานี้ เกิดเทรนด์ พื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่น (Flex) ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปแบบของ Co-working Space” สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัป ฟรีแลนซ์ ที่ต้องการพื้นที่เพื่อสร้างเน็ตเวิร์กทางธุรกิจ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งในเรื่องการใช้งานพื้นที่ และสัญญาเช่า

อย่างไรก็ดี ในปี 2564 นี้ รูปแบบการทำงานได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทั้งจากนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from home) และการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work form anywhere) ดังนั้นผู้เช่าจึงมองหาความคล่องตัวในการใช้พื้นที่ และคาดการณ์ว่าความต้องการเช่าหรือขยายพื้นที่สำนักงานจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปี 2563 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ กลุ่มธุรกิจดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ การเงิน และธุรกิจสุขภาพ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จึงประเมินว่าเทรนด์พื้นที่สำนักงานกำลังจะเปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ต้องการทั้งความมีมาตรฐานและความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเทรนด์ใหม่ของการให้บริการพื้นที่สำนักงานในปีนี้นั้น จะมาในรูปแบบที่เรียกว่า “Core & Flex”

รูปแบบการให้บริการพื้นที่สำนักงานแบบ Core & Flex คือการผสานพื้นที่สำนักงานแบบมาตรฐาน (Core) ที่ผู้เช่าสามารถออกแบบและตกแต่งพื้นที่สำนักงานได้ตามความต้องการ และแบบยืดหยุ่น (Flex) เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ที่ผ่านมา เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ได้นำร่องคอนเซ็ปต์ Core & Flex” ในการจัดพื้นที่ให้แก่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน ด้วยการมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานจริง

ทั้งนี้ ยังได้วางแผนพร้อมให้บริการรูปแบบใหม่นี้ ใน 5 โครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ สาทรสแควร์ ปาร์คเวนเชอร์ และอาคารโกลเด้นแลนด์ ภายในปีนี้ โดยคาดว่าด้วยบริการใหม่นี้ จะทำช่วยให้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ สามารถรักษาอัตรายอดผู้เช่าไว้ได้ที่ 90% สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายในตอนนี้

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online