มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  จัดซื้อเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ ที่มีเพียง 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย สามารถตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อวิจัยยางพาราแยกสารก่อมะเร็งและวิเคราะห์สารจากพืชจากกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเปิดให้นักวิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการใช้บริการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

รุสนี กุลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า พันธกิจของ ม.อ. มุ่งมั่นการวิจัย เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทดสอบ ดำเนินการจัดซื้อเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่หน่วยงานวิจัยนำมาใช้งานเป็น 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นงานวิจัยยางพารา เพื่อช่วยแยกสารอันตรายที่จะก่อให้เกิดมะเร็งจากสารขึ้นรูปยางและเพิ่มโอกาสในการส่งออกยางของประเทศไทยมากขึ้น และการวิจัยทางด้านการแพทย์ในการวิเคราะห์สารสำคัญต่าง ๆ จากพืช เช่น กัญชา และกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์  

สำหรับเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ เป็นเครื่องที่วิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างที่ซับซ้อน เพื่อแยก วิเคราะห์ ยืนยัน หาลักษณะ และตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์สำคัญ โดยระบบของเครื่องเป็นการใช้คอลัมน์แยก 2 คอลัมน์ ซึ่งมีเฟสคงที่แตกต่างกันต่อเชื่อมกันเป็นอนุกรมผ่านโมดูเลเตอร์ การใช้กลไกการแยกของ 2 คอลัมน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแยกสารทางโครมาโทกราฟีได้มากขึ้น

นอกจากนั้นระบบ GCxGC ต่อเข้ากับส่วน เฮดสเปซ และเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชัน แบบอัตโมมัติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวอย่างได้หลากหลายประเภท อาทิ การทดสอบได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว เช่น ตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียม ยาง อาหารสารแต่งกลิ่นในอาหาร เครื่องดื่ม กรดไขมัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารสกัดจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เมแทบอโลมิกส์ และตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์ พิษวิทยา และอื่น ๆ

ทั้งนี้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ปัจจุบันมีความพร้อมในการรองรับผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งเครื่องมือ เทคนิค และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  โดยเครื่อง GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ  เปิดโอกาสนักวิจัย เกษตรกร ต้องการวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำมันจากพืชด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือต้องการวิเคราะห์คุณสมบัติของสาร ตลอดจนผู้ประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์คุณภาพของสารต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถเข้ามาใช้บริการได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อได้ที่ โทร. 074-286-904-7, 089-734-2482, 084-407-1732 อีเมล osit@group.psu.ac.th Facebook: www.facebook.com/ositpsu Line Id: @ositpsu เว็บไซต์: osit.psu.ac.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน