โรงพยาบาลบุษราคัม เปิดแล้ววันนี้ บ่ายวันนี้ โรงพยาบาลบุษราคัม เริ่มเปิดรับผู้ป่วยสีเหลือง ที่มีอาการน้อยถึงปานกลางในเขต กทม. และปริมณฑลเข้ามารักษา เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ มีเตียงรักษาผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น . โดยเริ่มต้นโรงพยาบาลบุษราคัม เปิดรับผู้ป่วยได้ 1,092 เตียง และศักยภาพเปิดรับผู้ป่วยได้สูงถึง 5,000 เตียง และมีเตียงที่ติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจนไว้สำหรับผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม มีความพร้อมทั้งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ รถ X-ray เคลื่อนที่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เครื่องช่วยหายใจ เต็นท์ความดันลบ 100 เตียง โรงพยาบาลนี้อยู่ภายใต้แม่ข่ายการบริหารจัดการของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ใช้ระบบการจัดการรักษาด้วยรูปแบบเทเลเมดิซีน หรือระบบรักษาผ่าน VDO Conference มีการดูแลจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก 60 จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดน้อยมาหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่
ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการประสานจากศูนย์บริหารจัดการเตียง กรมการแพทย์ 1668 โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตนนทบุรี ปทุมธานี หรือจาก Call Center ต่าง ๆ และในช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มรับผู้ป่วยเข้ารักษา  ทั้งนี้โรงพยาบาลบุษราคัมเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มอบพื้นที่ให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้พื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ในอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธานี
โรงพยาบาลบุษราคัม เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน ใช้เวลาเพียง 7 วัน เริ่มเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในการปรับพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล
พร้อมการเชื่อมต่อเครือข่ายออนไลน์ผ่านเครือข่ายเอไอเอส ทรู และดีแทค เพื่อให้การรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีน มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อโลกออนไลน์กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ามารักษา
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน มอบห้องน้ำ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศ เครื่องออกซิเจน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคจากภาคเอกชน รวมมูลค่ากว่า 239.28 ล้านบาท
เช่น
องค์การเภสัชกรรม
ประกันวินาศภัยไทย
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บ. แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
บ. พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
บ. ทีพีโอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
Lotus Bedding Group ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
TOA PAINT ประเทศไทย
สมาคมวิเทศน์พาณิชย์ไทย – จีน
เป็นต้น


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน