ไตรมาส 1/64 ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า เศรษฐกิจไทยติดลบ 2.6%

และถ้ามองทั้งปี สภาพัฒนฯ คาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 1.5-2.5%

การติดลบของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีธุรกิจที่เลิกกิจการเพียง 531 ราย ส่วนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่มากถึง 6,402 ราย

และเมื่อผ่านไตรมาสแรกไป 1 เดือน ในเดือนเมษายน 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานว่า

เดือนเมษายนมีธุรกิจยกเลิกกิจการทั้งสิ้น 612 ราย ซึ่งเป็นยอดการยกเลิกกิจการที่สูงกว่าเดือนมีนาคม

ประเภทธุรกิจยกเลิกกิจการ 3 อันดับแรก  ได้แก่

ก่อสร้างอาคารทั่วไป 54 ราย คิดเป็นสัดส่วน 9% ของกิจการที่ยกเลิกทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์ 42 ราย คิดเป็นสัดส่วน 7% ของกิจการที่ยกเลิกทั้งหมด

ร้านอาหาร 25 ราย คิดเป็นสัดส่วน 4% ของกิจการที่ยกเลิกทั้งหมด

และจังหวัดที่มีการยกเลิกกิจการมากที่สุด 3 จังหวัดแรกได้แก่

กรุงเทพ 197 ราย

ชลบุรี 48 ราย

และนนทบุรี 28 ราย

ส่วนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ มีทั้งสิ้น 5,972 ราย เป็นยอดการจดทะเบียนใหม่ที่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ลงถึง 32%

แต่ถ้าเทียบกับเมษายน 2563 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 49% จากยอดธุรกิจจดทะเบียนใหม่ 3,996 ราย

ส่วนประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่ 3 อันดับแรก เป็นกลุ่มประเภทเดียวกันกับธุรกิจที่ยกเลิกกิจการ ได้แก่

ก่อสร้างอาคารทั่วไป 466 ราย

อสังหาริมทรัพย์ 283 ราย

ร้านอาหาร 185 ราย

ซึ่งทำให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้อยู่

ส่วน 3 จังหวัดแรกที่มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ได้แก่

กรุงเทพ 1,770 ราย

นนทบุรี 386 ราย

ชลบุรี 326 ราย

 

ทั้งนี้สิ้นสุด 30 เมษายน 2564 ในประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 795,160 ราย

แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 194,760 ราย

บริษัทจำกัด 599,109 ราย

บริษัทมหาชนจำกัด  1,291 ราย

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน