การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการลาออกของชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ในฐานะรักษาการ DD หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย

แต่ยังคงเป็นกรรมการบริษัทและผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการตามความเห็นชอบของศาลล้มละลายกลางต่อไป

มีผล 1 กรกฎาคม 2564

 

และศาลล้มละลายกลางแต่งตั้งให้สุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่ง

โดยคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน-30 กันยายน 2564

 

นอกจากการลาออกรักษาการ DD ของชาญศิลป์ ตรีนุชกร ยังมีคณะกรรมการลาออกอีก 3 คน ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท, จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากรองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ บุญทักษ์ หวังเจริญ ลาออกจากกรรมการอิสระ

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน