Marketeer อยากให้คุณลองจินตนาการดูว่า หากคุณเป็น “ลูกค้าประจำ” ของบริษัทแห่งหนึ่ง แล้วเมื่อคุณติดต่อไปยัง Call Center สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ…

พนักงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงรายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลสินค้าที่คุณเคยซื้อจากทางบริษัททั้งหมดที่ผ่านมา รวมทั้งสามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามคุณได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังได้รับข้อความต่าง ๆ ผ่าน E-mail หรือช่องทาง Social Media ตรงจุดในเวลาที่คุณต้องการ และตรงกับความชอบ ความสนใจของคุณ หรือแม้กระทั่ง การนำเสนอขายสินค้าของ Sales นั้น ตอบโจทย์และตรงใจกับความต้องการของคุณเป็นอย่างมาก

ในฐานะลูกค้า คุณจะประทับใจและรักในแบรนด์นั้นขนาดไหน…

บริการอันยอดเยี่ยมนี้เกิดจากการทำงานของ Salesforce” ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่งเป็น CRM Platform อันดับ 1 ของโลก จากบริษัท Salesforce.com, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และในประเทศไทยเลือกนำมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านช่องทางการขาย การบริการ การตลาด และอื่น ๆ มากมาย

ซึ่งในประเทศไทยนั้น บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG รับหน้าที่เป็น Partner และตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Salesforce พร้อมบริการที่ครอบคลุมแบบครบลูป ครบวงจร มาตรฐานเดียวกับระดับโลก

ระบบบริการที่พนักงาน Happy ลูกค้าไม่หนีไปไหน

จุดเด่นของ Salesforce คือ การช่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากทุกแหล่งมาไว้ในที่เดียวกัน

ซึ่งนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนและง่ายดายบนหน้าจอเดียว ยังช่วยให้แบรนด์สามารถยกระดับการให้บริการโดยการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ที่ยอดเยี่ยม ทำให้เกิดความพึงพอใจและผูกพันกับแบรนด์ (Brand Loyalty) จากการที่สามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีในทุก ๆ ความต้องการ ในทุกช่องทาง (Customer Journey) และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalization)

และ Salesforce ยังตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่ โดยเป็น Software as a Service (SaaS) ที่ประมวลผลแบบคลาวด์ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ Work from anywhere ได้ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต เหมาะสมลงตัวกับยุค New Normal และเทรนด์การทำงานแห่งอนาคต

iiG บริการระบบ Salesforce ครบวงจร

สำหรับประเทศไทย บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG นับเป็น The Best Salesforce Partner” อย่างเป็นทางการ การันตีด้วยรางวัล “APAC Partner of the Year 2020” จาก Salesforce ซึ่งเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากความเข้าใจเรื่องระบบและความต้องการของลูกค้า ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน Salesforce และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจได้

ซึ่ง iiG นั้นเป็นพาร์ตเนอร์กับ Salesforce มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล

ปัจจุบัน iiG สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ของ Salesforce แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ครบถ้วนทุกรายการครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์ ให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ รวมไปถึงการให้บริการสนับสนุนการใช้งานหลังจากได้ติดตั้งระบบไปแล้วแบบครบวงจร

ไม่เพียงเท่านั้น iiG ยังให้บริการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบซอฟต์แวร์ Salesforce ได้อีกด้วย

มากกว่าการติดตั้งระบบ คือ ยกระดับการใช้งานที่มากกว่า

หลักในการทำธุรกิจของ iiG คือ “เราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเติบโต” ดังนั้นการให้บริการของ iiG จะมุ่งเน้นการลงมือทำที่มีความหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนติดตั้งระบบ

โดยโซลูชั่นสำคัญของ iiG คือ การทำ Data-Driven Customer Experience & Data-Driven CRM ที่เป็นการผสมผสานบริการของ iiG ทั้งในด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการประสบการณ์เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบเส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และการดูแลที่ดีที่สุดจากแบรนด์ ซึ่งช่วยสร้าง Business Value ที่แท้จริงให้กับธุรกิจ

– ตัวอย่างองค์กรที่เลือกใช้ Salesforce CRM Platform ด้วยการบริการจาก iiG ได้แก่
  • Sansiri ผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์

iiG ได้รับความไว้วางใจจาก Sansiri ในการให้เข้าไปช่วยวางระบบ CRM ทั้งหมดแบบครบวงจร

โดย iiG ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ถูกเก็บแบบเดิมและมีความแตกต่างกัน ให้มาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยออกแบบแอปพลิเคชันที่ทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการมีความง่ายขึ้น

สามารถนำข้อมูลสำคัญ ๆ ของลูกค้าเข้าสู่ระบบ CRM ได้แบบ Real Time ทำให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น ลูกค้า (End User) ก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือเมื่อมีการใช้บริการหรือซื้อโครงการ ในครั้งถัดไป

  • วิริยะประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่ง

iiG ได้เข้าไปช่วยออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อใช้สำหรับช่องทางการเสนอขาย Telemarketing สำหรับประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการหาลูกค้าไปจนถึงเป็นการส่งมอบกรมธรรม์ให้ลูกค้าทาง Electronic และได้พัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบ Telephony และระบบ Payment Gateway

รวมถึงระบบรับประกัน ช่วยให้พนักงานขายมีเครื่องมือขายที่ง่าย สะดวก รวมถึงมีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการเข้ามาไว้ในระบบ ส่งผลให้การบริการลูกค้าสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

พัฒนาเมล็ดพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการ Salesforce

หนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของ iiG คือ การมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ มีทักษะและความเข้าใจในระบบ Salesforce ให้มากขึ้น โดย iiG เล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีบุคลากรที่เก่ง มีความสามารถ ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดมากมาย แต่การจ้างงานกลับกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองหลวง

ดังนั้นจึงเล็งเห็นโอกาส และขยายฐานทัพด้วยการไปเปิดสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเปิดรับผู้ที่เรียนจบใหม่ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่มีความสามารถ แต่ไม่อยากย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองหลวง เข้าร่วมทำงานและเรียนรู้กับเทคโนโลยีระดับโลกนี้ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ซึ่งจากรายงานของ IDC เกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จากเอกสาร The Salesforce Economic Impact ระบุว่า การเติบโตของ Cloud Computing จะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ด้วยการเติบโตที่มากถึง 19% จาก 6,270.08 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 17,972.16 ล้านบาท ในปี 2567 ในขณะเดียวกัน การเติบโตในระหว่างปี 2018-2024 ของ Salesforce จะก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยได้ถึง 24,260 ตำแหน่ง โดยองค์กรธุรกิจที่มีการใช้ Salesforce CRM Platform ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดังนั้นทักษะ Salesforce CRM Platform จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสและรองรับกับการทำงานในอนาคตของคนไทย ซึ่ง iiG มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ ด้วยการเข้าไปเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ Salesforce CRM Platform เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในระบบ Salesforce Ecosystem ก่อนก้าวเข้าสู่สนามการทำงานจริง

นึกถึง Salesforce นึกถึง iiG

Salesforce สามารถเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ผ่านการให้บริการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการบริการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ซึ่ง iiG เป็นผู้ช่วยที่มาพร้อมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Salesforce ให้แก่องค์กรธุรกิจชั้นนำในไทย ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ talk-to-iig-about-salesforce.today/1

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน