นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ “ไอคอนสยาม” กับการผงาดขึ้นเป็น 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของโลก บนเวทีประกวดอสังหาริมทรัพย์ MIPIM Awards 2021 ซึ่งเป็น Global Awards ที่มีมานานกว่า 30 ปี และได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกให้เป็นเสมือน “รางวัลออสการ์แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์” เลยทีเดียว

Marketeer พาไปดู 4 เหตุผลที่อภิมหาโครงการ “ไอคอนสยาม” ผงาดสู่ความสำเร็จกับรางวัลเกียรติยศในวงการอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกระดับโลกการันตีมากมาย พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญและศักยภาพที่แข็งแกร่งที่จะนำพาธุรกิจค้าปลีกไทยสู่การแข่งขันบนเวทีโลก

1. กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มสยามพิวรรธน์

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ผู้บริหารไอคอนสยาม

“กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์” ผู้บริหารไอคอนสยาม คือเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ภายใต้การนำของ “ชฎาทิพ จูตระกูล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ถูกถ่ายทอด “ดีเอ็นเอ” สู่อภิมหาโครงการเมืองสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าง “ไอคอนสยาม” ภายใต้หัวใจหลักที่จะพัฒนาคนและสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจได้แก่ “ร่วมกันรังสรรค์” (Co-Creation) และ การสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value)” เป็นโมเดลธุรกิจภายใต้จุดยืน ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ที่มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้ในทุกมิติและทุกการพัฒนาโครงการ เพื่อส่งต่อประโยชน์กับคนจำนวนมากในสังคมและประเทศชาติเป็นวงกว้าง ให้เติบโตไปด้วยกันสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

ซึ่งที่ผ่านมา มีการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จ ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมเพียงครั้งคราว แต่ยังทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ของการค้าปลีกอย่างจริงจัง โดยมีสยามพิวรรธน์เป็นศูนย์กลาง และมอบโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการในหลากหลายประเภท

2. เรือธงศูนย์การค้าไทยในเวทีโลก

นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่จะส่งพลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในวงการค้าปลีก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทย และประเทศไทย ไอคอนสยามได้สร้างปรากฏการณ์ชื่อเสียงให้วงการค้าปลีกไทย ด้วยการได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาต่างๆ มาแล้วกว่า 13 รางวัล จากเวทีชั้นนำของโลกมาเป็นลำดับ อาทิ รางวัล โครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก หรือ Best Design of the Year จาก World Retail Awards 2019 โดยสภาการค้าปลีกโลก และ รางวัลชนะเลิศ สาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุด จากเวที MAPIC Awards 2019 เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และ รางวัล VIVA Best-of-the-Best Awards 2020 ในฐานะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกดีที่สุดในโลก จาก International Council Shopping Centers เป็นต้น

ความโดดเด่นของไอคอนสยาม คือ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางของโลก ที่ต้องสามารถแข่งขันกับโครงการชั้นนำระดับโลกได้ และล่าสุด ไอคอนสยาม ได้ขึ้นสู่ 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกบนเวทีประกวดระดับท็อปของวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกอย่าง MIPIM Awards ที่คัดสรรจากคู่แข่งกว่า 172 โครงการจาก 36 ประเทศทั่วโลก และเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกโครงการแรกของไทยที่ได้รับเกียรติในรางวัลนี้ เป็นเหมือนการฉายแสงให้คนทั่วโลกหันมาสนใจโครงการอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกของไทย

ไอคอนสยามเป็นโครงการที่สยามพิวรรธน์ได้ปลูกฝังแนวคิดการส่งต่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มีการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการทำกิจกรรมเพียงครั้งคราวแล้วจบไป การพัฒนาไอคอนสยามจึงเป็นการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเป็นเวทีของการนำเสนอสินค้าและบริการในหลากหลายประเภท ตลอดจนช่วยพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการขายและการตลาดสมัยใหม่ สร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก

3. นำเสนอสินค้าและประสบการณ์ที่แปลกใหม่

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ “กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์” จึงมุ่งมั่นพัฒนา ไอคอนสยาม” ภายใต้นิยาม “อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต” ด้วยการมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยยึดมั่นในการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งจะสร้างปรากฏการณ์แรกในมิติต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อมอบให้แก่คนไทยและประเทศไทย และให้โครงการนี้เป็นจุดหมายปลายทางของโลกที่สามารถแข่งขันกับโครงการชั้นนำระดับโลกได้

ซึ่งวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์คือการ เชิดชูอัตลักษณ์ของความเป็นไทย” เป็นศูนย์รวมทุกมิติของภูมิปัญญาคนไทย ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย สร้างโครงการที่เสนอที่สุดแห่งความเป็นไทยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อนำศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยไปชนะบนเวทีโลกและชนะใจคนทั้งโลก และได้ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศไปสู่การยอมรับนับถือบนเวทีโลกได้สำเร็จ จนคว้ารางวัลชนะเลิศ Global Awards มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงการ และยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการนำ Data-Powered Marketing เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ลึกขึ้น มาช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น พร้อมที่จะมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มใหม่ ตอบโจทย์คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้คนจากทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์บนโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ให้กับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ภายใต้ดีเอ็นเอการดำเนินธุรกิจในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ตรงใจ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดในโลกที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอันมีความหมายและน่าจดจำ

4. ศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลกในทุกมิติ

ศักยภาพการแข่งขันเป็นที่ยอมรับระดับโลก นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี “ไอคอนสยาม” กวาดรางวัลชนะเลิศไปแล้วถึง 13 รางวัล ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นเวทีชั้นนำของโลกทั้งสิ้น เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือโครงการที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วย

ปี พ.ศ. 2562
 1. พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ สาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุด (Best Shopping Centre) 2019 จาก MAPIC Awards
 2. พ.ศ. 2562 รางวัล Outstanding Store Design of the Year > 1,200 sqm จาก World Retail Awards 2019
 3. พ.ศ. 2562 รางวัล Gold Award Winner สาขา Design and Development – New Developments จาก International Council of Shopping Centers (ICSC)
 4. พ.ศ. 2562 รางวัล Gold Award Winner สาขา Marketing – Support to Business จาก International Council of Shopping Centers (ICSC)
 5. พ.ศ. 2562 รางวัล Gold Award Winner สาขา Marketing – Grand Opening, Expansion & Renovation จาก International Council of Shopping Center (ICSC)
 6. พ.ศ. 2562 รางวัล Gold Award Winner สาขา Marketing – Public Relations and Events จาก International Council of Shopping Centers (ICSC)
 7. พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค สาขาโครงการค้าปลีกที่ดีที่สุด (Best Retail Development) จากเวที MIPIM Asia Awards 2019 ที่ฮ่องกง
 8. พ.ศ. 2562  รางวัล Prix Versailles South Asia and the Pacific 2019 สาขา Shopping Malls category
 9. พ.ศ. 2562 รางวัล Gold Stevie Award สาขา Art, Entertainment & Public – Art Event จาก International Business Awards 2019 (The Iconic Multimedia Water Features at ICONSIAM)
 10. พ.ศ. 2562 รางวัล International Property Awards สาขา Retail Development 2019
 11. พ.ศ. 2562 รางวัล Universal Design Venue สาขา Friendly Design Awards 2019  ในประเภท “สถานที่ Friendly Design เพื่อคนทั้งมวล”
 12. พ.ศ. 2562 รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ASA Real Estate Awards 2019 ด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมพัฒนาชุมชน จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2563
 1. พ.ศ. 2563 รางวัล VIVA Best-of-the-Best Awards 2020 for Design and Development จาก International Council of Shopping Centers (ICSC)

สรุป

จากผลงาน 13 รางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำของโลก และการขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของโลก บนเวที MIPIM Awards เป็นการประกาศความพร้อมของ “ไอคอนสยาม” ที่เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย เข้าแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย และช่วยผลักดันให้ประเทศไทย และไอคอนสยามเป็นจุดหมายปลายทางที่ครองใจคนทั่วโลก

 

วันนี้ “ไอคอนสยาม” พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย อาทิ

 • ร้าน Starbucks Reserve Chao Phraya Riverfront สาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ร้าน MUJI สาขาใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตร.ม. ไอเทมสินค้ากว่า 6,193 รายการ
 • ครั้งแรกในประเทศไทย กับ Great Wall Motors” Experience Center ผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮบริดจากประเทศจีน
 • Mega HarborLand สนามเด็กเล่นในร่มมาตรฐานระดับโลกบนพื้นที่ 4,438 ตารางเมตร ในคอนเซ็ปต์ “สนุกสนาน Little Thailand” โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำของโลก (กำหนดเปิดมกราคม 2565)

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน