ราคาน้ำมัน 1 ลิตร เขาคิดจากอะไรบ้าง และทำไมเราจึงต้องจ่าย (วิเคราะห์)

นับตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2564 ปริมาณการใช้น้ำมันรถรวมกัน 94.61 ล้านลิตร

แบ่งเป็นกลุ่มเบนซิน 29.72 ล้านลิตร ต่อวัน ลดลง 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มีราคาเฉลี่ยลิตรละ 26.08 บาท

ดีเซล 64.89 ล้านลิตร ต่อวัน ลดลง 1.7% มีราคาเฉลี่ยลิตรละ 24.89 บาท

โดยในเดือนมิถุนายน มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564  ในกลุ่มเบนซินมีการใช้งานเพิ่มขึ้น 12.2%และกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 0.4%

แยกแยะ ราคาน้ำมัน

ถ้าจำแนกสัดส่วนการใช้น้ำมันจะแบ่งเป็น

กลุ่มเบนซิน

เบนซิน สัดส่วนการใช้งาน 2% ลดลง 11.9%

แก๊สโซฮอล์ 91 สัดส่วนการใช้งาน 24% ลดลง 11.4%

แก๊สโซฮอล์ 95 สัดส่วนการใช้งาน 51% เพิ่มขึ้น 8.4%

ต่อมาแก๊สโซฮอล์  E20 สัดส่วนการใช้งาน 20% ลดลง 1.6%

ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 สัดส่วนการใช้งาน 3% ลดลง 18.1%

 

กลุ่มดีเซล

ดีเซล B7 สัดส่วนการใช้งาน 56% ลดลง 18.9%

และดีเซล B10 สัดส่วนการใช้งาน 36% เพิ่มขึ้น 104.0%

สำหรับดีเซล B20 สัดส่วนการใช้งาน 2% ลดลง 78.9%

ส่วนดีเซล สัดส่วนการใช้งาน 3% ลดลง 12.3%

ดีเซล พรีเมียม ดีเซล B7 สัดส่วนการใช้งาน 3 ลดลง 16.3%

นอกจากนี้ ในกลุ่มพลังงานรถ มีการใช้งานในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในสัดส่วนดังนี้

เบนซิน 32%

ดีเซล 61%

LPG 3%

NGV 4%

 

ทั้งนี้ สำหรับปีที่ผ่านมาการใช้น้ำมันในประเทศไทยมีการใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 31.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 1.2% จากปีที่ผ่านมา ดีเซล 65.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 2.7% จากปีที่ผ่านมา

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน