TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง “พลังแห่งความสุข” สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในภาคธุรกิจด้วยTikTok For Business โซลูชั่นการตลาดครบวงจร โดย TikTok ถูกจัดอันดับให้เป็นแพลตฟอร์มที่ SME ชื่นชอบมากที่สุด และทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ต้องการ โดยสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลดีต่อ SME อย่างมากคือ TikTok For Business ได้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME นักการตลาด และครีเอเตอร์ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกลำดับ เพื่อร่วมตอกย้ำผู้นำสร้างพลังความสร้างสรรค์และความสนุกสนานสู่ผู้คน ตลอดจน SME เข้ามาสร้างธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการที่ TikTok ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างเต็มตัว โดยจากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ใช้ TikTok ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากกว่า 240 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 85% พร้อมกับมีวิดีโอถูกสร้างขึ้นกว่า 800 ล้านวิดีโอต่อเดือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ TikTok กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนต่างใช้เวลามากกว่ากิจกรรมอื่น 35% ซึ่งทุกคนต่างเข้ามาเมื่อต้องการความรู้สึกดีและทำให้ได้รับพลังแห่งความสุข จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกวัยที่เข้ามาใช้งาน

นอกจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนแล้ว TikTok ยังได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของทุกภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงนับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจมาโดยตลอด ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแบรนด์ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเติบโตอย่างมากมาย  TikTok ช่วยให้แบรนด์ทุกขนาดเข้าถึงศักยภาพการเติบโตบนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SME มีสัดส่วนถึง 97% ของภาคธุรกิจทั้งหมด มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงาน ดังนั้นพลังของ TikTok ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญอย่างมากของ SME และยังเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถมอบ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ

TikTok หัวใจขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอสมี ลีน Head of Southeast Asia SMB, Global Business Solutions ของ TikTok กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SME มีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยคิดเป็นสัดส่วนธุรกิจถึง 97% ในภูมิภาคนี้ และสร้าง GDP คิดเป็นสัดส่วนถึง 41% TikTok นับเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับ SME โดยการมี TikTok For Business เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำตลาดและการทำแผนโฆษณา แม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่และสามารถปรับใช้งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่น

โดยเป้าหมายของ TikTok ในการสนับสนุน SME ให้ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นไปที่ 3 กลยุทธ์สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Simplify การทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธุรกิจของ TikTok การทำโปรโมชั่น สร้างโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ SME สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการเผยแพร่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • Innovate เพิ่มรูปแบบของช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ่านการไลฟ์สตรีม เพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมเกิดการซื้อ และมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้อย่างแท้จริง จนถึงการเปิดหน้าร้าน (TikTok Shop) ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ โดยเริ่มให้บริการแล้วในอินโดนีเซีย และมีโอกาสขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป
 • Enable ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายในช่วงเทศกาลลดราคาต่าง ๆ ด้วยการเข้าไปช่วยวางกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับรู้ และจดจำได้ในวงกว้าง

บทบาทของ TikTok ต่อ SME  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญและใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยที่ผ่านมา 1 ใน 3 ของ SME เคยใช้ TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการจดจำ (Awareness) เริ่มพิจารณา (Consideration) เปลี่ยนเป็นลูกค้า (Convertion) และเกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ (Loyalty) ทำให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง TikTok ถูกจัดอันดับให้เป็นแพลตฟอร์มที่ SME ชื่นชอบมากที่สุด และกว่า 60% ของ SME  ใช้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอสมี เล่าให้ฟังถึงเคสที่ TikTok เข้าไปทำงานร่วมด้วยคือ Hyada แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามในไทย ที่ใช้ TikTok ขยายฐานลูกค้าสู่ผู้ชมทั่วประเทศ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอวิธีการใช้งานที่ทุกคนสามารถทำได้เอง โดยหลังจากเริ่มใช้งาน TikTok แบรนด์สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากกว่า 100,000 รายการ ถัดมาอีก 3 เดือนก็เติบโตขึ้นถึง 7 เท่า ด้วยการทำงานร่วมกับ KOL ผ่านเครื่องมืออย่าง Spark Ads จากความพิเศษทั้งการเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจ และตอบโจทย์ SME เพราะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งมีสถิติว่ากว่า 50% ของผู้ใช้ค้นพบแบรนด์และสินค้าใหม่ผ่าน TikTok และ 44% ของผู้ใช้เหล่านั้นทำการตัดสินใจซื้อโดยทันที ดังนั้น SME สามารถมองหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ ๆ ได้บนแพลตฟอร์ม TikTok

ชุดโซลูชั่นใหม่ของ TikTok For Business เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปอีกขั้น

TikTok ได้มุ่งเน้นสนับสนุน SME ในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมต่าง ๆ โดยได้มีการสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุน SME ในทุกขั้นตอน และร่วมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมร่วมยกระดับผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นและมีการฝึกอบรมธุรกิจกว่า 35,000 แห่ง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ดีสุดทางดิจิทัล และได้ร่วมมือกับผู้นำในแต่ละประเทศเพื่อการเข้าถึงที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุรกิจไปอีกขั้น TikTok ได้มีการเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME นักการตลาด และครีเอเตอร์ ในการเข้ามาร่วมยกระดับแบรนด์และธุรกิจ ประกอบด้วย

ชุดโซลูชั่นสำหรับแบรนด์และครีเอเตอร์ผ่าน Creative Tools เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักการตลาดสามารถเปิดรับความคิดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม สามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมกับ Ecosystem ของเหล่าครีเอเตอร์ได้แก่

 • TikTok Creator Marketplace: เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์สามารถค้นหาครีเอเตอร์ที่หลากหลายได้ตรงกับความสนใจและภาคธุรกิจได้มากขึ้น
 • TikTok For Business Creative Center: ศูนย์สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการตลาดเข้าใจการทำงานบนแพลตฟอร์ม โดยแสดงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์ยอดนิยมล่าสุดและการเข้าถึงคลังข้อมูลเสียง (Audio Library) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถสร้างโฆษณาที่น่าดึงดูดในแบบฉบับของแบรนด์เองได้เต็มประสิทธิภาพ
 • TikTok Video Editor: นักการตลาดสามารถร่วมแก้ไขและปรับแต่งคอนเทนต์ได้ด้วยตนเองจากหน้าคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านการใช้เครื่องมือนี้ และช่วยพัฒนาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่านักการตลาดบางรายสามารถลดต้นทุนลงได้มากถึง 46%
 • Dynamic Scene: Dynamic Scene เครื่องมือทรงพลังสำหรับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จากเนื้อหาโฆษณาที่มีอยู่ ทำให้แบรนด์สามารถเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น เพลงและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์มีความสดใหม่อยู่เสมอและช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งานได้ดี
 • Interactive Formats to Unlock Engagement: โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบได้

การวัดคุณค่าและผลลัพธ์ของ TikTok เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์สามารถซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม วัดผลความสำเร็จของแคมเปญ และติดตามการแสดงผลได้อย่างง่าย พร้อมกับช่วยให้แบรนด์ SME มีพื้นที่ในการโปรโมตแบรนด์ สินค้า และบริการ ได้ดีมากขึ้น

 • Reach & Frequency: แบรนด์สามารถทำแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และมีความชัดเจนบน TikTok
 • TikTok Brand Lift Study: วิธีการศึกษานี้ช่วยวัดผลว่า ผู้ใช้รู้สึกอย่างไรกับโฆษณาที่พบเห็นบน TikTok โดย TikTok ยังได้ร่วมมือกับ Kantar และ Nielsen ในการพัฒนา Brand Lift เพื่อให้แบรนด์ต่าง ๆ มั่นใจได้ว่า การวัดผลมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • Ad Viewability: เทคโนโลยีการแสดงผลการทำการตลาดออนไลน์จาก MOAT และ DoubleVerify จะทำให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่พันธมิตรต้องการเกี่ยวกับความสามารถในการรับชมบน TikTok
 • TikTok Inventory Filter: นักการตลาดสามารถควบคุมการวางแผนการโฆษณาที่ต้องการเพื่อให้มีความมั่นใจกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มมากขึ้น โซลูชั่นจะมีความสอดคล้องกับ GRAM Brand Safety และ Suitability Framework เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลก สร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุด

เครื่องมือที่ช่วยทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับชุมชนผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 • Collection Ads: แบรนด์สามารถรวมการโฆษณาในรูปแบบภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและตั้งค่าได้เองในโฆษณาแบบ In-Feed Ads
 • Dynamic Showcase Ads: แบรนด์สามารถลงโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตามพฤติกรรมความสนใจของผู้ใช้

TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดที่มาพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะนำ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่มากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สำหรับการเริ่มต้นใช้ TikTok For Business สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก www.business-tiktok.com/brand-new/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน