Metaverse สาขาวิชาไหนที่ยังอยู่รอดได้ในโลกเสมือน

บทความโดย ปฐม อินทโรดม facebook.com/pathom.indarodom

ท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของMetaverse คนรุ่นใหม่ที่กำลังคิดว่าเรียนสาขาไหนจึงจะรุ่งในโลกเสมือนจริงนี้คงต้องลองมาดูกันสักหน่อย

นอกเหนือจากคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลโดยตรง เช่น วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Science อย่างเช่นคณิตศาสตร์ สถิติ… ยังมีสาขาอื่น ๆ อีกมากที่โลกเสมือนต้องการใช้ทักษะจากคนเหล่านี้

เศรษฐศาสตร์ – การขยายตัวของMetaverseจะเป็นไปได้จริงต้องอาศัยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ Ecosystem ซึ่งมันก็คือ Nano Economy ที่อาศัย Blockchain เป็นตัวขับเคลื่อน ต้องอาศัยความรู้เรื่อง Demand/Supply พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงเรื่องยาก ๆ อย่างทฤษฎีเกม ดุลยภาพของตลาด ฯลฯ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี – เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในโลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกัน การทำธุรกรรมระหว่าง 2 โลกจำเป็นต้องมีคนจัดการให้ถูกต้อง จะกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเท่าไรในโลกธุรกิจจริง จะโอน จะแลกเปลี่ยน จะลงมูลค่าทางบัญชีอย่างไร เสียภาษีอะไรบ้าง เรื่องเยอะมาก ยิ่งจะสร้างระบบใหม่ ๆ ขึ้นมาในโลกเสมือนต้องมีการทำ Business Model ใหม่ ๆ อีกมหาศาล

นิติศาสตร์ – เพราะMetaverseจะก่อให้เกิดการขยายตัวของ Digital Asset ซึ่งกฎหมายต้องปรับตัวตามขนานใหญ่ ตามด้วยเรื่องทรัพยสินทางปัญญาที่เกิดจากคอนเทนต์ในโลกเสมือน (เอาแค่สิทธิ์ใน NFT ก็ถกกันได้เป็นเดือน ๆ แล้ว) รวมถึงออกกฎกติกาในโลกเสมือนที่แยกย่อยออกไปหลายกลุ่มในหลายประเทศ จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมากมายแน่นอน

อักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ – องค์ประกอบหลักของโลกเสมือนคือคอนเทนต์ ซึ่งมันไม่ได้งอกขึ้นมาเองตามป่าตามเขา แต่ต้องอาศัย “ผู้สร้าง” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม โบราณคดี ฯลฯ รวมถึงการร้อยเรียงเป็นภาษาต่าง ๆ ที่ต้องเข้าใจง่ายสละสลวยและน่าติดตาม

นิเทศศาสตร์ – หลังจากถูกผลกระทบจากโซเชียลมีเดียจนมีคำถามว่าต้องมีคณะนี้อยู่ไหม แต่สรุปว่าได้ไปต่อใน Metaverse แน่นอนเพราะการ Convert โลกจริงไปเป็นโลกเสมือนจำเป็นต้องอาศัยคนที่รู้จักเทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา คนอยากไปเที่ยวกรุงโรมในMetaverseก็ต้องรู้ว่าจะดึงเอามุมไหนของเมืองมาเล่น คุยกับใคร สร้างประสบการณ์อย่างไร เพื่อให้สมจริงที่สุด

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม – สาขานี้ไม่ต้องพูดมาก น่าจะพอเห็นกันอยู่แล้วว่าโลกเสมือนก็ต้องอาศัยการออกแบบที่ไม่แตกต่างอะไรจากโลกจริง ว่ากันตั้งแต่ออกแบบผังเมือง (เสมือน) ไปยันออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ Avatar ซึ่งคนจบสาขาเหล่านี้สามารถย้ายไปทำงานทำเงินในโลกเสมือนนี้ได้ทันที

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน