บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความสำเร็จด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Business Media International (BMI) และ HR Asia โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระดับดีเยี่ยม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ โดย บี. บราวน์ (ประเทศไทย)  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 52 บริษัทที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทฯ ต่างจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความโปร่งใส ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างสูง อีกทั้งสนับสนุนความหลากหลายและแตกต่างของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางอารมณ์ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในอุตสาหกรรมจากการประเมิน Total Engagement Assessment ModelTM  (TEAM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินการมอบรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia’s Best Companies to Work for in Asia® ทั้งนี้ การประเมินพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่

  1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ CORE (Collective Organization for Real Engagement)
  2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน หรือ SELF (Heart, Mind & Soul)
  3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ หรือ GROUP (Think, Feel & Do)

โดยในการประเมินครั้งนี้มีบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 269 แห่งจาก 25 อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” อีกครั้งหนึ่ง เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ รวมถึงการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก เราเชื่อมั่นในความสามารถพนักงานของเราเป็นอย่างยิ่ง และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ มีความหลากหลาย และครอบคลุมคนทุกกลุ่มไปอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้นำของบริษัทฯ ที่จะยังคงปณิธานในการพัฒนาและสนับสนุนพนักงานให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยม ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งขอแสดงความนับถือต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรของพนักงานทุกคน”

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน