น้ำมันเครื่อง ปตท. ทำไมครองเบอร์ 1 ถึง 10 ปีต่อเนื่อง (วิเคราะห์)

นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่แบรนด์ “PTT Lubricants” คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2020-2021 แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในหมวด “น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์” จากผลสำรวจความนิยมสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพที่สร้างความประทับใจ ตลอดจนความไว้วางใจให้กับจากผู้บริโภคเสมอมา

The Moving Innovation” พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจัยความสำเร็จของ PTT Lubricants คือ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แนวคิด The Moving Innovation ซึ่งตั้งมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง

ไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวถึง Key Success ที่ทำให้ PTT Lubricants สามารถครองใจผู้บริโภคได้ดีเสมอมาตลอดระยะเวลาที่สร้างแบรนด์ขึ้นมา คือการเดินหน้าค้นหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ PTT Lubricants ยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในตลาดน้ำมันหล่อลื่น คือการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การวางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า และการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงความสามารถในการคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครบวงจร ตั้งแต่สินค้าภาคยานยนต์ เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ และน้ำมันส่งกำลังประเภทต่าง ๆ น้ำมันหล่อลื่นภาคอุตสาหกรรม จนสามารถรองรับตลาด OEMs ของผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การตลาดครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
ตอบโจทย์ความต้องการทั้ง
B2B และ B2C

เมื่อศึกษาถึงการทำตลาดของ PTT Lubricants จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่โดดเด่นคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ทั้ง B2B และ B2C รวมไปถึงการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดได้อย่างลงตัว

“เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยกำหนดกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทั้งสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันควบคู่กับความต้องของลูกค้าในแต่ละกลุ่มแบบเจาะจง

ซึ่ง PTT Lubricants ยังคงมุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันหล่อลื่นและมีกลยุทธ์การออกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีสูงสุด โดยการวางแผนยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทต่าง ๆ ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม ‘EVOTEC Technology’ เป็นแกนหลักในการพัฒนา เพื่อตอบรับกับเทคโนโลยีของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ยังคงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยัง กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ (OEMs) และ กลุ่มอุตสาหกรรม อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับช่องทางจำหน่าย ทั้งการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่ผ่านช่องทาง Online ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

และอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของ น้ำมันเครื่อง ปตท.  คือการเดินหน้าขยายสาขา ศูนย์บริการยานยนต์  FIT AUTO ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ PTT Lubricants สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งก่อน-หลังการขายอย่างสมบูรณ์แบบ

ปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมมองหาโอกาสใหม่ ๆ เสมอ

ตลาดน้ำมันหล่อลื่นเป็นอีกธุรกิจได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งคุณไพศาลกล่าวว่าในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น มีความท้าทายมากกว่าทุกปี จากปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ชะลอตัวทั่วโลก ทำให้ธุรกิจต้องปรับแผนการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงสภาพตลาดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

และที่สำคัญ PTT Lubricants ยังคงรักษาคุณภาพทั้งสินค้าและการให้บริการเพื่อคงความเป็นผู้นำในตลาดและให้สามารถครองใจผู้บริโภคได้ตลอดเวลา”

สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในภาวะนี้คือความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภควิถีใหม่ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้นต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่สม่ำเสมอ ซึ่งเชื่อว่าในทุกสถานการณ์ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ

เดินหน้าพัฒนาให้บริการน้ำมันหล่อลื่นแบบครบวงจร

Marketeer ถามถึงแผนการดำเนินการในปี 2565 ว่า PTT Lubricants จะนำเสนอรูปแบบและการบริการในทิศทางใดเพื่อสอดรับกับตลาดที่เปลี่ยนไป ซึ่งคุณไพศาลอธิบายให้ฟังว่าแกนหลักของ PTT Lubricants คือการดำเนินแผนพัฒนาด้านการให้บริการน้ำมันหล่อลื่นแบบครบวงจร ทั้งภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม

ใน ภาคยานยนต์ เดินหน้าขยายศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto อย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันขยายไปแล้วมากกว่า 73 สาขาทั่วประเทศ) พร้อม ปรับรูปแบบการให้บริการผ่าน Digital Platform มากขึ้น เช่น การจองเข้ารับบริการทั้งผ่าน Application, Website และOnline Platform ยอดนิยม (อาทิ LAZADA, SHOPEE) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วน ภาคอุตสาหกรรม ได้พัฒนาบริการทางด้านเทคนิคครบวงจร เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่อย่างครอบคลุม โดย จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ PTT Lubricants Solutions” ให้บริการตั้งแต่การร่วมออกแบบหรือปรับปรุงระบบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นหลังการใช้งาน เพื่อทำให้เครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีแผนพัฒนาการให้บริการด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในเชิงลึกได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

Facebook : www.facebook.com/pttlubricantsthailand

Website : https://pttlubricants.pttor.com/

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน