ซิตี้แบงก์ เมื่อมาอยู่ใต้ชายคา ยูโอบี อะไรจะเกิดขึ้น ? (วิเคราะห์)

หลังจากที่ Citi Group ประกาศขายธุรกิจในส่วน Retail Banking หรือลูกค้าส่วนบุคคล และบัตรเครดิตใน 13 ประเทศ ให้กับผู้สนใจเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อไปมุ่งเน้นในธุรกิจลูกค้าสถาบัน

ในวันนี้ Citi ได้บรรลุข้อตกลงขายธุรกิจ Retail Banking ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ให้กับ UOB เป็นที่เรียบร้อย

 

เหตุผลที่ UOB ซื้อ Retail Banking ใน 4 ประเทศที่กล่าวมา เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของยูโอบี และเสริมความแกร่งให้กับธุรกิจในอาเซียน

และเป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนให้ UOB สร้างการเติบโตในกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลได้เป็น 2 เท่าภายใน 5 ปี

 

เนื่องจาก

 

1.ธุรกิจ Retail Banking ของ Citi Group มีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 99,000 ล้านบาท และมีฐานลูกค้าราว 2.4 ล้านราย อ้างอิงในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีรายได้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 12,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

2.หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมนี้ในครั้งเดียว การเสนอซื้อกิจการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของ UOB และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธนาคาร UOB ได้ทันที

 

ในปัจจุบันอ้างอิงจาก UOB Group ลูกค้าส่วนบุคคลของกลุ่ม UOB จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีจำนวน 2.89 ล้านราย และ Citi มีจำนวน 2.40 ล้านราย และเมื่อรวมกิจการจะทำให้ UOB มีลูกค้า 5.29 ล้านราย

ซึ่งประกอบด้วย

ลูกค้ากลุ่ม Upper Mass รวม 2.7 ล้านราย

แบ่งเป็น

UOB 2.7 ล้านราย

Citi 2.2 ล้านราย

 

ลูกค้ากลุ่ม Emerging Affluent รวม 270,000 ราย

แบ่งเป็น

UOB 100,000 ราย

Citi 170,000 ราย

 

ลูกค้ากลุ่ม Affluent รวม 120,000 ราย

แบ่งเป็น

UOB 90,000 ราย

Citi 30,000 ราย

 

และจะทำให้ธุรกิจ UOB ในแต่ละประเทศมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แยกย่อยในแต่ละประเทศได้ดังนี้

ประเทศไทย ลูกค้ารวม 2.4 ล้านราย

แบ่งเป็น

UOB 1.3 ล้านราย

Citi 1.1 ล้านราย

การรวมกิจการในไทยจะทำให้ UOB ไต่อันดับขึ้น Top6 ในกลุ่ม Retail Bank จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 7

 

 

ประเทศมาเลเซีย ลูกค้ารวม 1.5 ล้านราย

แบ่งเป็น

UOB 900,000 ราย

Citi 600,000 ราย

การรวมกิจการในมาเลเซียจะทำให้ UOB ไต่อันดับขึ้น Top5 ในกลุ่ม Retail Bank จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 7

 

ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ลูกค้ารวม 1.2 ล้านราย

แบ่งเป็น

UOB 600,000 ราย

Citi 600,000 ราย

การรวมกิจการในอินโดนีเซียจะทำให้ UOB ไต่อันดับขึ้น Top10 ในกลุ่ม Retail Bank จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 19

 

ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ลูกค้ารวม 200,000 ราย และเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้า Citi และทำให้เห็นว่าการซื้อกิจการ Citi ในเวียดนามจะทำให้ UOB สามารถสร้างฐานลูกค้าในมือเกือบทั้งหมดจากกิจการของ Citi

 

สำหรับด้านรายได้ การซื้อ Retail Banking ของ ซิตี้แบงก์ เข้ามาจะทำให้

UOB Group มีรายได้เติบโต 1.1 เท่า

และสร้างการเติบโตให้กับรายได้รวมของ UOB ในกลุ่ม 4 ประเทศที่ซื้อกิจการ 1.4 เท่า

แบ่งเป็น

ไทย เติบโต 1.6 เท่า

มาเลเซีย 1.2 เท่า

อินโดนีเซีย 1.3 เท่า

และเวียดนาม 2 เท่า

 

พร้อมกับการเติบโตในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้หลักให้กับธุรกิจ UOB Group 1.03 เท่า

และ UOB ในกลุ่ม 4 ประเทศที่ซื้อกิจการ 1.2 เท่า

แบ่งเป็น

ไทย เติบโต 1.2 เท่า

มาเลเซีย 1.1 เท่า

อินโดนีเซีย 1.1 เท่า

และเวียดนาม 1.2 เท่า

 

UOB เปิดเผยว่าในข้อตกลงของการซื้อขายธุรกิจในครั้งนี้ได้พิจารณาจากข้อเสนอเงินสดสำหรับการเสนอซื้อกิจการ โดยคำนวณจากค่าพรีเมียมรวมซึ่งเทียบเท่ากับ 915 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 23,000 ล้านบาท และบวกกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจลูกค้ารายย่อยเมื่อการโอนย้ายกิจการเสร็จสมบูรณ์

 

โดยการซื้อ Retail Banking ของ Citi Group ใน 4 ประเทศ UOB จะใช้ทุนส่วนเกินของธนาคารเพื่อการเสนอซื้อกิจการ และคาดว่าจะลดอัตราส่วนของเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Common Equity Tier 1 หรือ CET1) ของธนาคารลง 0.7% เป็น 12.8% ตามสถานะเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลกระทบต่ออัตราส่วน CET1 คาดว่าจะมีไม่มากและจะยังอยู่ภายในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

 

กระบวนการซื้อขาย Retail Banking ของ Citi Group คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงระหว่างกลางปี 2565 ถึงต้นปี 2567 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศสิงคโปร์

เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์พนักงานซิตี้ทั้งหมดประมาณ 5,000 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานธนาคารในธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลและพนักงานในส่วนสนับสนุนธุรกิจบุคคล จะโอนไปยัง UOB

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน