กลุ่ม CLMV อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 7-9 ซึ่งหมายถึงจะก้าวขึ้นเป็นเป็น 4 ใน 15 ประเทศที่ติดอันดับการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ ถือเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและสนใจขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรา จึงควรต้องศึกษาตลาดของประเทศนั้นๆ ให้ดี เพื่อวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการสื่อสารการตลาดได้ตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

 

ฮาวาสริเวอร์ออคิด ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารการตลาดในกลุ่ม CLMV เผย 3 อันดับธุรกิจดาวรุ่งปีนี้ในกลุ่มประเทศ CLMV พบว่า

เมียนมาร์

ตลาดในเมียนมาร์ผู้บริโภคมีความต้องการสูงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หลังการเปิดประเทศ กำลังต้องการธุรกิจ

1.ก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานสูงเป็นอันดับ 1 เพราะต้องพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์สูงมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานและอาคารต่าง ๆ เป็นที่ต้องการอย่างมาก

2 ธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ เพราะเมื่อเปิดประเทศแล้วคนของเขาก็อยากออกมาท่องเที่ยวข้างนอก และคนนอกก็อยากเข้าไปเที่ยวที่พม่าเช่นกัน และอันดับ

3 ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งโทรศัพท์มือถือ โอเปอเรเตอร์ โมบายแบงกิ้ง ฯลฯ

 

ลาว

1 ธุรกิจช่องทางจัดจำหน่าย เพราะมีสินค้าจากไทยจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปสู่ตลาดของลาว แต่ผู้แทนจำหน่ายยังไม่มีศักยภาพในการจัดจำหน่ายที่ดีพอ อันดับ

2 สินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สำหรับวัยรุ่น เพราะการขยายตัวของชนชั้นกลาง และประชากรที่เป็นตลาดใหญ่อยู่ในวัยช่วงเด็กและวัยรุ่น ส่วนอันดับ

3 คือธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ รัฐบาลจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทางการท่องเที่ยวในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

 

กัมพูชา

1.ธุรกิจก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากมีการขยายตัวของเขตเมือง จึงมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น

2 สินค้าอุปโภคบริโภค เพราะจำนวนประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น ชาวกัมพูชายอมรับสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมากกว่าจากประเทศอื่น ๆ ด้วยปัจจัยของคุณภาพสินค้า

3 สินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของวัยรุ่น จากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น เช่นเดียวกับลาว ทำให้สินค้าและบริการแนวแฟชั่นต่างๆ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

เวียดนาม

1 สินค้าไลฟสไตล์ของคนเมือง เพราะมีการขยายตัวของชนชั้นกลางมากขึ้น จึงมีความต้องการความสะดวกสบาย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดีไซน์สำหรับคนเมือง และร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น

2 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวเวียดนามสนใจดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของพวกเขาจะไปอยู่ที่กลุ่มอาหารเสริมประเภท Fitness, Wellness และ Health Care ชัดเจนว่าธุรกิจนี้จะเดินไปได้ดีและอยู่ได้นาน ส่วนอันดับที่

3 คือธุรกิจการศึกษา คนเวียดนามให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เพราะประชากรในภาคเหนือและใต้มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจด้านติวเตอร์ Educational Tour การจัดฝึกอบรม รวมถึงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน