บริษัท ดับบลิวเอเอ คอร์เปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลสมิติเวช ประกาศ MOU ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Digital Healthcare ยกระดับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานและลูกค้าทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม โลจิสติกเซ็นเตอร์ และอาคารสำนักงาน WHA

นางสาวจรีพร จารุสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่า ‘จะทำอย่างไร ให้คนไทยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม’ จึงได้มีการสำรวจ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการงานที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มจนจบสิ้น เพื่อส่งมอบโซลูชัน การบริการดูแลสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อมต่อกับออฟไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน WHAbit โซลูชันด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงทุกคนในเครือของ WHA เข้ากับระบบรักษาพยาบาลของสมิติเวช หรือ Samitivej Virtual Hospital

WHabit เป็นเครื่องมือสุขภาพดิจิทัล ที่จะช่วยให้ผู้สมัครใช้บริการ สามารถจัดการสุขภาพได้ โดยปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล ช่วยวินิจฉัยโรค ดูการรักษา และการจ่ายยาได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งจะมีการเก็บข้อมูลสุขภาพไว้ ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรระบบประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนได้อีกด้วย เช่น คนที่มีแนวโน้มว่าสุขภาพดี ก็อาจจะได้แพ็กเกจประกันที่ถูกลง แล้วนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่น หรือซื้อแพ็กเกจที่ครอบคลุมกว่าให้กับบุคลากรที่มีโรคประจำตัวแทน และลดค่าใช้จ่ายให้โรงงานหรือบริษัทไม่ต้องมีแพทย์ประจำ

ด้าน นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ. สมิติเวช และ รพ. บีเอ็นเอช กล่าวว่า ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่คงที่ สิ่งที่รัฐบาลต้องการผลักดัน คือต้องการให้มีนักลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น หากคนในประเทศมีสุขภาพที่ดี คนก็จะกล้าเข้ามาลงทุน ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของทาง WHA ที่ผลักดันให้บุคลากรของตนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ รพ. สมิติเวช มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ จะเชื่อมโยงและสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อให้โซลูชันและบริการด้านสุขภาพดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน WHAbit ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 

ปัจจุบันการรักษาพยาบาลกับ WHAbit เชื่อมต่อกับบริการของประกันชีวิตเท่านั้น แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบประกันสังคมด้วย โดยนางสาวจรีพรได้เสริมว่า สำหรับ Module นี้จะเริ่มใน 900 โรงงานในเครือนิคมอุตสาหกรรม WHA และภายในไตรมาสที่ 3/65 WHA ก็มีแผนที่จะนำแอปพลิเคชัน WHAbit มาใช้กับกลุ่มลูกค้า และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของตนเช่นกัน อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน