บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการอนุมัติปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ โดยยังคงอัตราค่าบริการพิกัดแรกน้ำหนักไม่เกิน 10 กรัม เช่นเดิม และผู้ใช้บริการที่ฝากส่งเอกสารในปริมาณมาก จะมีส่วนลดพิเศษ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือดิจิทัลเมล์ พร้อมเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่สอดรับกับยุคสมัย

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ตามที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรนั้น ถือเป็นการปรับอัตราค่าบริการครั้งแรกในรอบ 18 ปี ของการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นเพียงการขึ้นราคาเฉพาะการส่งจดหมายและเอกสารสำคัญ และจะปรับเฉพาะบริการจดหมายในประเทศเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการพิกัดแรก น้ำหนักไม่เกิน 10 กรัม ซึ่งเป็นพิกัดน้ำหนักที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการ ยังคงไว้ที่ บาทเช่นเดิม ส่วนเอกสารหรือจดหมายที่มีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดจำเป็นต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและการแบกรับต้นทุน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภาคธุรกิจซึ่งฝากส่งเอกสารและจดหมายกับไปรษณีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง หรือการส่งปริมาณมาก ๆ จะมีการมอบส่วนลดในอัตราพิเศษ

นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งจดหมายและเอกสารสำคัญเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ไปรษณีย์ไทยได้พัฒนาบริการรองรับและเป็นทางเลือก คือ การจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเอกสารสำคัญของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารนั้นเป็นตัวจริง โดยเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล

ดร. ดนันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ไปรษณีย์ไทยยังคงเดินหน้าเป็นพลังสำคัญ สนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเปิดทางให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบการ e-Commerce พัฒนาคุณภาพบริการ EMS ส่งด่วนทุกวัน สะดวกทุกวัน เพิ่มโปรคุ้ม “EMS ลดทุกวัน” ช่วยเซฟค่าส่งได้มากขึ้น การเข้ารับฝากสิ่งของถึงบ้านโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้าน การพัฒนาระบบดิจิทัลให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันของผู้ค้าขายและประชาชน เช่น การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com แพลตฟอร์มออนไลน์ รวบรวมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุด การสนับสนุนสาธารณสุขส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด–19 ตลอดจนการพัฒนาบริการอื่น ๆ เพื่อให้คนไทยได้รับบริการที่ครอบคลุมและมีความต่อเนื่องในทุก ๆ วัน ดร. ดนันท์ กล่าวสรุปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน