ในวันนี้คนไทยเริ่มออกมาเที่ยวอีกครั้ง หลังจากที่เราต้องพักเรื่องเที่ยวไว้บ้าง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อคนไทยออกเที่ยวมากขึ้น

การออกเที่ยวของคนไทยจากผลสำรวจ Travel Confidence Index ของ Booking.com พบว่า

70% ของคนไทยตั้งใจจะออกเที่ยวอีก 12 เดือนข้างหน้า

76% ของคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียด และพัฒนาสุขภาพจิต

ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยมองหาช่วงเวลาพักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

โดยทริปที่ต้องการจะไปเที่ยวมากที่สุดคือ

65% สนใจไปทะเล

62% ท่องเที่ยวที่เข้าถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในวันนี้คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก

จากผลสำรวจของ Booking.com พบว่า

74% เน้นการขับรถเที่ยวเอง

18% โดยสารเครื่องบิน

8% ขนส่งสาธารณะ

ซึ่งเทรนด์นี้เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาใช้รถส่วนตัวเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย และ Booking.com เชื่อว่าเทรนด์นี้ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต

การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว สอดคล้องกับข้อกังวลของคนไทยในการท่องเที่ยวเมื่อเริ่มต้นเดินทาง

โดย 71% ของผู้ถูกสำรวจยอมรับว่าพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากผลสำรวจพบว่า

44% ไม่ต้องการให้คนในครอบครัว หรือเพื่อนต้องตกอยู่ในความเสี่ยง

36% กังวลเรื่องความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว

32% กังวลว่าจะถูกกักตัว

และ 23% กังวลว่าจะติดอยู่ในจุดหมายปลายทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรการการเดินทาง

นอกจากนี้ การเดินทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่หลายคนพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจของ Booking.com พบว่า

คนไทย 63% มีความตั้งใจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และยินดีที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

แต่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนยังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน

เพราะคนไทย 60% มองการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงตัวเลือกการเดินทาง

59% มองว่าตัวเลือกด้านการเดินทางแบบยั่งยืนขาดความชัดเจน

66% มองว่าการเดินทางแบบยั่งยืนมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ทั้งนี้การสำรวจ Travel Confidence Index ของ Booking.com เป็นการสำรวจนักท่องเที่ยว 11 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และเวียดนาม

ผลสำรวจนี้ถ้ามองไปที่ดัชนีความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยมีดัชนีความเชื่อมั่นด้านการเดินทางอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 11 ประเทศ

โดยอินเดียเป็นประเทศที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม, จีน, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไทย, เกาหลี, ไต้หวัน และญี่ปุ่น

สิ่งที่ทำให้คนไทยมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในอันดับที่ 8 ของตารางมาจาก

39% คนไทยไม่เชื่อมั่นกับนโยบายการเปิดประเทศ

29% ไม่สบายใจกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แต่ความไม่เชื่อมั่นนี้พบว่า

66% นักท่องเที่ยวไทยยอมรับได้หากแผนเดินทางท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

อย่างไรก็ดี ถ้ามองไปที่ภาพรวมใน Travel Confidence Index ฉบับนี้

76% ของผู้ถูกสำรวจทั้ง 11 ประเทศมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในอีก 12 เดือนข้างหน้า

โดย 46% ให้เหตุผลว่าแรงจูงใจหลักที่ทำให้ออกเดินทางคือความต้องการหลีกหนีความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน

ส่วนอุปสรรคในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 11 ประเทศ

38% มองค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในการออกเดินทางท่องเที่ยว

37% มองอุปสรรคในการท่องเที่ยวคือความกลัวที่จะต้องกักตัว และความกลัวที่จะต้องติดอยู่ในประเทศปลายทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

 

MARKETEER FYI

สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า

ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2565 คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด มากถึง 62.73 ล้านคน

เพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียง 33.43 ล้านคน

(คำว่านักท่องเที่ยวที่เรากล่าวมานี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวและอื่น ๆ เช่น เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนในต่างจังหวัด และการนับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวและอื่น ๆ เช่น เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน และเป็นการนับซ้ำเมื่อนักท่องเที่ยวคนเดิมเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ หรือเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดเดิมอีกครั้ง)

และการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยกันเองในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2565 เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศมากถึง 198.29 ล้านบาท

เพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่สามารถทำรายได้เพียง 115.45 ล้านบาท

ซึ่งถ้ารวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปด้วย ในช่วงเวลา มกราคม-เมษายน 2565 มีนักท่องเที่ยวรวมกันมากถึง 64.72 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 240.54 ล้านบาท

จากช่วงเดียวกันปี 2564 ที่ประเทศไทยสร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยวเพียง 126.55 ล้านบาท

จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 33.71 ล้านคน

เมื่อการท่องเที่ยวเริ่มกระเตื้องขึ้นเราได้เห็นคนไทยและต่างชาติเข้าพักค้างคืนในจังหวัดต่าง ๆ มากถึง 30.10 ล้านคน ในช่วงมกราคม-เมษายน 2565 เติบโตจากช่วงเดียวกันในปี 2564 ที่มีการเข้าพักเพียง 14.12 ล้านคน ตัวเลขการเข้าพักนี้เป็นการนับซ้ำนักท่องเที่ยวคนเดิมเมื่อเดินทางไปจังหวัดอื่น หรือกลับมาในจังหวัดเดิมอีกครั้งเช่นกันอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน